Superfreakonomics – over die rare economen (2010)

Superfreakonomics, Steven Levitt en Stephen Dubner (2010)

Economen kijken op een bepaalde manier naar de wereld. En als econoom kun je het niet altijd uitzetten, het wordt bijna ‘a way of living’. Maar wat is dat dan voor manier van kijken en van denken? De meeste hebben er wel een beeld bij, economen kijken naar de cijfertjes, ze zijn koel en rationeel. Ze kijken natuurlijk wel naar gedrag van mensen, maar niet naar de intentie of de moraal, het gaat ze om de output, om de uitkomst. Economen redeneren vanuit een model waarin rationale ‘agenten’ reageren op prikkels zoals prijzen. In de economie draait het om schaarste en dus om de verhouding tussen vraag en aanbod.

Economen zijn, zeker als deze manier van denken niet meer uitgezet kan worden, rare lui met een eigen taaltje. Een paar jaar geleden vond ik dat Levitt en Dubner (LD)deze rare manier van denken fraai illustreerden in hun populaire boek ‘Freakonomics’. Het recente verschijnen van de opvolger ‘Superfreakonomics’ vormt voor mij een mooie aanleiding om eens wat dieper op het economendenken in te gaan. En alvast een deel van de evaluatie: het boek is soepel geschreven en ook voor leken prima te lezen. Het boek illustreert overtuigend de voordelen die economendenken kan hebben maar laat af en toe ook iets van de valkuilen ervan doorschemeren.

Levitt is een ‘echte’ econoom die veel publiceert in wetenschappelijke tijdschriften. Dubner is een econoom-journalist en zal de sparring-partner voor Levitt zijn met de oren en ogen van het gewone volk. LD zijn boeiend omdat ze enerzijds helemaal in het keurslijf van de economische wetenschap blijven (het zijn economen volgens het boekje zogezegd) maar anderzijds hele originele onderwerpen en invalshoeken hebben die bij mij vaak het effect hebben dat ik het boek wegleg om even na te denken (klopt dit nu wel? word ik hier in het ootje genomen?). Dus is het automatisch zo dat LD zeggen geen waardeoordelen te hebben (‘we kiezen geen partij’), iets is niet goed of slecht maar gewoon een uitkomst van een model. Mensen zijn inderdaad calculerend of rationeel in die zin dat ze reageren op prikkels en dat ze streven naar de meest efficiente inzet van schaarse hulpbronnen om hun doelen te bereiken. Maar typerend voor dit boek: ‘mensen reageren niet noodzakelijk op een manier die voorspelbaar of zichtbaar is. Daarom is een van de machtigste wetten van het universum de wet van de onbedoelde gevolgen. Dit geldt voor onderwijzers en makelaars en drugsdealers, maar ook voor zwangere vrouwen, sumoworstelaars, bagelverkopers en de Ku-klux-klan’.

Aardig van LD (en van economen) is dat ze niet alleen redeneren vanuit een verzonnen model maar vooral ook naar de data kijken. Juist Levitt onderscheidt zich in zijn artikelen door het gebruik van unieke data over de meest vreemde onderwerpen waar hij dan weer de meest onverwachte conclusies uit haalt. In hun eigen woorden: ‘dit boek gaat over dingen die u dacht te weten, terwijl dat niet zo was, en dingen die u nooit hebt willen weten, maar wel weet’. Ik heb de vele verhalen uit dit boek in een paar thema’s ondergebracht:

 • de menselijke natuur
 • data-analyse
 • onbedoelde bijeffecten (collateral damage)
 • technologie (als oplossing voor alle problemen)

De menselijke natuur

Zijn mensen nu egoistisch of altruistisch? Het antwoord is hierboven al gegeven: mensen zijn geen van beide (of beiden) want ze reageren ‘gewoon’ op prikkels. In de jaren 60 werd in een vrouw in New York aangevallen en daarna vermoord. De moord duurde van begin tot eind 35 minuten en werd door tientallen mensen vanuit hun woning geobserveerd zonder dat iemand iets deed of alarm sloeg. Een duidelijke demonstratie van egoisme lijkt het. Door Malcolm Gladwell is dit fenomeen in zijn ‘Tipping point’ later omschreven als het ‘omstandereffect’ waarbij de aanwezigheid van meerdere getuigen van een tragedie ingrijpen zelfs kan verhinderen. Economen en psychologen hebben in vele laboratorium-experimenten onderzocht of mensen bereid zijn anderen te helpen. Het zijn van die experimenten waarin alle spelers een bepaald bedrag krijgen wat ze ofwel grotendeel zelf mogen houden ofwel met een ander mogen delen. Aanvankelijk bleek uit de experimenten dat de meerderheid van de spelers ging voor een gelijke verdeling. Oftewel: altruisme zit in de mens ingebakken. Economen hadden het in hun tekstboeken met hun homo economicus dus fout. Het onderzoek heeft veel lof geoogst en heeft een Nobelprijs opgeleverd. Tot ‘blauweboorden-econoom’ John List dit onderwerp op zijn eigen wijze aanpakte. List dacht dat de resultaten van de experimenten werden beinvloed door het kunstmatige laboratorium-karakter. List deed daarom experimenten op echte ruilbeurzen (waar verzamelaar honkbalplaatjes ruilden en kochten). Van het keurige gedrag in het experimenten-kamertje bleef niets over. De handelaars belazerden hun klanten elke keer weer en gaven hun minder goede plaatjes dan ze op grond van het bedrag hadden moeten krijgen. Ook breidde hij het eerdere experiment met de 2 keuzes (groot deel zelf houden versus gelijk verdelen) uit met de extra keuze om een dollar van de ander af te pakken. Ditmaal gaven de experimenten aan dat de gulle gevers fors in aantal daalden en dat 20 procent zelfs geld afpakte van de ander. Andere experimenten toonden weer aan dat het uitmaakte of de spelers het geld vooraf zomaar kregen of dat ze ervoor moesten werken. Als mensen weten dat ze geobserveerd worden in een experiment gaan ze sociaal-gewenst gedrag vertonen (om de onderzoeker te plezieren) en naarmate de experimenten meer op de werkelijkheid gaan lijken (in het echt krijg je zelden zomaar een bedrag en moet je er meestal iets voor doen) verdwenen de eerdere altruistische uitkomsten grotendeels. Terug is de homo economicus.

Mensen reageren op economische prikkels. LD geven als voorbeeld de moeizame discussie in het Westen over het afstaan van donor-organen. In de meeste landen is er een tekort aan donor-organen. In Iran schijn je 1200 dollar te krijgen voor het afstaan van een nier en ook de ontvanger betaalt voor de nier. In de VS werd deze gedachte barbaars gevonden (een jonge Al Gore vroeg zich spottend af ‘of we soms korting moeten geven als we ze het Vrijheidsbeeld laten zien’). Economen kijken gewoon naar het effect: worden de wachtlijsten korter? Ander voorbeeld. Op basis van een langjarige studie werd aangetoond dat een bejaarde in een tehuis meer kans maakt op bezoek van haar kinderen al die een flinke erfenis te wachten staat. Maar, zo is de tegenwerping, kinderen van rijke ouders zijn gewoon zorgzamer. Maar vervolgens blijkt uit de studie ook dat als diezelfde rijke ouders maar 1 kind hebben er minder bezocht wordt. Er zijn minimaal 2 kinderen nodig voor rijke ouders om veel bezoek te krijgen. Wat op het eerste gezicht dus op altruisme lijkt komt dus in feite neer op het vooruitbetalen van successiebelasting.

Data-analyse

Natuurlijk is het beter geen alcohol te drinken als je daarna zelf nog thuis moet zien te komen. Maar als je dan toch te veel op hebt, wat is beter: met een slokje op achter het stuur kruipen of toch maar gaan lopen (ervan uitgaande dat het maar een paar kilometer is)? Iedereen zal onmiddellijk beweren dat lopen de beste optie is. Maar hoe zit het als je naar de data kijkt? Op iedere 43.000 dronken gereden kilometers is er maar 1 arrestatie. Vier keer op en neer van de ene naar de andere kant van de VS en je wordt maar 1 keer gearresteerd. De pakkans is dus gering. En dat terwijl elk jaar meer dan 1.000 dronken voetgangers in de VS om het leven komen in het verkeer. Als het rekensommetje wordt gemaakt blijkt dat de voetganger 8 keer meer kans maakt om het leven te laten dan de bestuurder. Een echte vriend van u zal u dus op het feestje adviseren niet te gaan lopen! Het is natuurlijk nog beter om de taxi te nemen en het verhaaltje houdt ook geen rekening met het feit dat u als dronken bestuurder ook nog andere levens in gevaar brengt (maar zelfs daarvoor gecorrigeerd schijnt lopen nog meer levens te kosten per km!). Hier is ie weer: de moraalloze en koele manier van redeneren.

Wat is eigenlijk het effect van een kinderzitje in de auto? Na de invoering van de gordel is het dodelijke risico van autorijden enorm afgenomen. Een gordel brengt het risico op dodelijke afloop bij een ongeluk terug met 70 procent. Als je in de auto stapt en 24 uur per dag met 50 km per uur rondrijdt dan ben je na ongeveer 285 jaar aan de beurt om dodelijk te verongelukken. Het kost ongeveer 25 dollar om een gordelsetje te maken en als je de kosten voor monteren meerekent en dat relateert aan de daling van het aantal doden, dan blijkt een mensenleven gered te kunnen worden voor 30.000 dollar. Ter vergelijking: de kosten van een gered mensenleven door gebruik van een airbag is 1,4 miljoen dollar. Maar hoe zit het nu met het kinderzitje? Uit de data blijkt dat een kinderzitje ten opzichte van een gordel voor kinderen niet zo veel extra doet. Als er speciale gordels voor kinderen gemaakt zouden worden dan zou het wel eens kunnen zijn dat die gordels nog beter dienst doen dan kinderzitjes. Maar los daarvan: kinderzitjes zijn veel duurder om te maken en ook nog eens onhandig. Maar het grootste minpunt van een kinderzitje is dat het ouders een misplaatst gevoel van veiligheid geeft. Een simpele oplossing die goedkoop is en meer levens bespaart is uiteindelijk verdrongen door iets wat duur en onhandig is. Oftewel: de werkelijkheid volgt niet altijd de rationele analyse op basis van objectieve data.

Met de opkomst van snelle en goedkope computers wordt steeds meer in het wilde weg naar verbanden in grote hoeveelheden data gezocht. Dat wordt met een mooi woord ‘data-mining’ genoemd. Zou je op basis van data van banken (de bankgeschiedenis) terroristen kunnen ontdekken? Analyse van de bankgeschiedenis van terroristen laat zien dat ze 1 grote storting doen en daarna in de loop van de tijd kleine bedragen opnemen, hun bankzaken weerspiegelden geen gewone uitgaven als huur en verzekeringen, er wordt gebruik gemaakt van een postbusnummer als adres. En een potentiele terrorist blijkt geen levensverzekering af te sluiten, misschien vreemd als je bedenkt dat de terrorist na zijn daad een familie achterlaat maar de reden is dat verzekeringsmaatschappijen niet uitkeren als de polishouder zelfmoord pleegt. Om een lang verhaal kort te maken: zelfs met dit soort verbanden blijven er van de miljoenen bankklanten nog steeds vele honderden kandidaten over waaronder de meeste volstrekt onschuldig. Inmiddels zijn de zoek-algoritmes zo verfijnd (de achtergrond daarvan is vanzelfsprekend geheim) dat uiteindelijk een lijst met 30 namen overblijft waarvan er met grote zekerheid 5 zijn betrokken bij terroristische activiteiten. De kans is groot dat aanslagen zijn voorkomen op basis van dit soort data-mining.

Onbedoelde bijeffecten

In het engels: collateral damage, bijkomende schade. Als we nog even doorgaan met terrorisme. De aanslagen van 11 september 2001 hebben die dag bijna 3.000 slachtoffers gevergd. Maar de grootste schade is daarna pas gekomen. In de drie maanden na de aanslag waren er 1.000 extra verkeersdoden in de VS. Mensen stopten met vliegen uit angst voor aanslagen en gingen met de auto reizen (per afgelegde km is vliegtuigverkeer veiliger dan autoverkeer). De beschikbare capaciteit van politie werd na de aanslagen sterk verlegd naar terrorisme-bestrijding. Zo kon geld en mankracht niet langer worden besteed aan andere belangrijke zaken als het jagen op financiele schurken (LD: zo heeft de aanslag van 11/9 bijgedragen aan de recente financiele crisis). Duizenden buitenlandse studenten en hoogleraren konden door visumbeperkingen niet langer de VS in. Maar denk ook eens aan alle extra tijd die we dagelijks kwijt zijn aan de controles en tolpoortjes op de vliegvelden: een simpele procedure als je schoenen uittrekken kost een minuut en wordt in de VS alleen al 560 miljoen keer per jaar gedaan. Met een gemiddelde levensverwachting van net onder de 80 jaar, betekent dat een verlies van 14 mensenlevens per jaar.

Hiervoor is al een voorbeeld van bijkomende schade genoemd: de introductie van kinderzitjes die ouders een misplaatst gevoel van veiligheid geeft. Dit fenomeen, dat het je verzekeren tegen mogelijke schade nieuw en averechts gedrag uitlokt, wordt in de economische literatuur ‘adverse selection’ genoemd. Als een bepaalde bank slecht presteert en gedwongen is haar rentetarieven te verhogen dan leidt dat tot een automatische selectie van de slechtere klanten. Immers: de beste klanten kunnen bij de renteverhoging het makkelijkst bij een andere goedkope bank terecht. Zo blijft de renteverhogende bank zitten met de kneusjes waardoor het nog slechter gaat met de bank en weer een renteverhoging volgt en zo door totdat de bank faillliet gaat. Voor ziekteverzekeringen geldt hetzelfde principe: hoe hoger de premie hoe meer dat vanzelf leidt tot de selectie van de mensen die de meeste kans op ziekte en dus onkosten maken. LD geven nog een mooi voorbeeld uit de praktijk. Prostituees zijn tegen extra betaling bereid tegemoet te komen aan vreemde verzoeken van de klant. Een ding staat echter buiten discussie: klanten moeten altijd een condoom gebruiken. LD vragen aan de prostituee of ze bereid is het zonder een condoom te doen als de klant 1 miljoen dollar wil betalen. Het antwoord is een resoluut nee: als een klant gestoord genoeg is om 1 miljoen te betalen voor een rondje onbeschermde seks, dan is het zo gevaarlijk dat hij koste wat kost vermeden moet worden. Oftewel: het is niet een willekeurige klant die de bereidheid toont, alleen de extreme gevallen zullen die bereidheid tonen.

Technologie als oplossing voor alle problemen

Aan het begin van de twintigste eeuw woonden en werkten er zo’n 200.000 paarden in New York, 1 paard op elke 17 mensen. En wat een problemen dat veroorzaakte: vreselijke opstoppingen, dode paarden op de weg die voor nog meer opstoppingen zorgden, maar het ergste was de mest. Waar laat je 2,5 miljoen kilo paardemest per dag? Op lege stukken grond was de mest tot soms wel 20 meter opgestoken, als het regende lekte een soepachtige stroom paardemest de kelders in (een reden waarom de woonruimte hoger werd gebouwd destijds). Maar al deze mest was een broedplaats voor vliegen en dodelijke ziektes. In 1898 vond in New York de eerste internationale stedenbouwkundige conferentie plaats. Er moest een oplossing komen voor de crisis waar alle grote steden in de wereld mee kampten. Maar niemand had een oplossing, de conferentie werd na 3 dagen opgebroken in plaats van de geplande 10 dagen.

Het probleem verdween vanzelf, niet door een ingreep van mensen maar door een technologische vinding. De auto werd gezien als de redder van het milieu, over de hele wereld konden de mensen in de steden weer schone lucht inademenen. En zo leggen LD moeiteloos de link naar de hedendaagse klimaatcrisis. Waarom zouden we er nu veel tijd en geld insteken om het probleem op te lossen als de geschiedenis bewijst dat er steeds een nieuwe vinding komt (die minder kost dan alle huidige opties). De analyse van het klimaatprobleem is in de ogen van LD simpel: er is sprake van wat in economentermen ‘externaliteiten’ wordt genoemd. Er is sprake van een externaliteit als jouw gedrag tot (meestal negatieve) effecten leidt bij een ander en jij betaalt niet voor die door anderen geleden schade. Bij het winnen en afvoeren van kolen zijn de afgelopen eeuw honderdduizend mijnwerkers omgekomen en enkele honderdduizenden gestorven aan stoflongen. Dat zijn dus externaliteiten, de schade zit niet ingecalculeerd in de prijs van een kilo kolen. Of neem iets heel simpels: omdat er auto’s worden gestolen komt iemand op het idee een klem op zijn stuur te zetten. Het stelen van de auto wordt daardoor bemoeilijkt. Maar het effect is dat de auto die ernaast staat en geen stuurklem heeft ineens een veel grotere kans heeft om gestolen te worden. De eigenaar van de buurauto wordt zo geconfronteerd met extra kosten (gestolen auto of stuurklem) die hij niet vergoed krijgt.

De oplossing voor het voorkomen van externaliteiten is in theorie ook simpel. Zorgen dat de extra kosten worden doorbelast, met andere woorden dat de externaliteit wordt geinternaliseerd. Theoretisch kan dan met de opslag iedereen schadeloos worden gesteld. Maar LD wensen iedereen die zo de milieucrisis wil oplossen veel succes. Kortom: alle hoop ligt in een nieuwe vinding. Als pleister op de wonde besteden LD een flink deel van het betreffende hoofdstuk aan een aantal technische oplossingen waar op dit moment aan wordt gewerkt. En dat is een mooi moment om over te gaan op de evaluatie van het boek …

Evaluatie

Een prachtig boek, vlot geschreven, overtuigende voorbeelden, echte eye-openers, leuke puzzeltjes voor op de camping op een stoeltje voor de tent. Een prima kijk op het economendenken, met zijn positieve maar ook met zijn mindere punten. Het boek is daarmee zeker geen kritiekloze oefening in marktdenken, maar laat ook zien hoe het fout of raar kan lopen. En de oplossingen van dat soort gevallen worden er ook niet altijd bij gegeven (kijk maar naar het kinderzitje, het is er gewoon en zal ook nog wel even blijven).

Maar wat economen inderdaad hebben is dat heilige geloof in technologische vooruitgang. En het irritante is dat de geschiedenis ze daarin gelijk geeft. Persoonlijk vind ik de behandeling van de klimaatcrisis (maar in het kielzog daarvan: energiecrisis, voedselcrisis, financiele crisis) te makkelijk en zelfs gevaarlijk. Door dat eeuwige geloof in vooruitgang lijkt het allemaal mee te vallen, hoef ik mijn gedrag niet te veranderen. Hun analyse van Al Gore kan ik nog wel volgen. Gore die in zijn film mensen bang maakt en alleen maar met gedragsverandering lijkt te komen. En economen (mijzelf incluis) geloven niet in gedragsverandering zomaar, een beroep op de moraal doen gaat niet werken. Het gaat om het vinden van de palletjes in het complexe systeem van prikkels zodanig dat ongewenste externaliteiten en irrationaliteiten zoveel mogelijk worden voorkomen. Ook dat is economie. En daar laten LD het helaas afweten.

3.604 reacties

 1. Hello would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!|

 2. How? Amazingness can aid you live an phenomenal life by giving you with the tools to be much more productive and get even more carried out in less time.

 3. Hey there great website! Does running a blog like this take a great deal of work? I have virtually no expertise in coding but I had been hoping to start my own blog soon. Anyway, if you have any ideas or tips for new blog owners please share. I know this is off subject but I simply wanted to ask. Thanks!|

 4. My partner and I stumbled over here by a different web page and thought I might as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking over your web page yet again.|

 5. You have made some decent points there. I checked on the internet for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 6. Having read this I believed it was really informative. I appreciate you taking the time and energy to put this article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 7. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day. It’s always helpful to read articles from other writers and practice something from other web sites.

 8. Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It will always be useful to read through content from other writers and practice something from their web sites.

 9. You’ve made some good points there. I checked on the net for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 10. Hello there! I could have sworn Iíve visited this web site before but after looking at a few of the posts I realized itís new to me. Regardless, Iím definitely pleased I found it and Iíll be book-marking it and checking back frequently!

 11. I blog often and I genuinely appreciate your content. The article has really peaked my interest. I’m going to bookmark your site and keep checking for new details about once a week. I opted in for your Feed too.

 12. I blog quite often and I seriously thank you for your content. This great article has truly peaked my interest. I’m going to book mark your site and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your RSS feed as well.

 13. You’re so cool! I do not believe I’ve truly read something like this before. So nice to find somebody with a few original thoughts on this issue. Really.. many thanks for starting this up. This web site is one thing that is needed on the web, someone with a little originality!

 14. I seriously love your website.. Very nice colors & theme. Did you develop this website yourself? Please reply back as Iím wanting to create my very own site and want to know where you got this from or exactly what the theme is named. Thank you!

 15. Right here is the right blog for anyone who wishes to understand this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want toÖHaHa). You certainly put a new spin on a subject that’s been written about for a long time. Wonderful stuff, just excellent!

 16. Howdy, I do believe your site might be having web browser compatibility problems. When I take a look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Aside from that, wonderful site!

 17. This is the perfect website for anyone who wants to understand this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I really would want toÖHaHa). You certainly put a fresh spin on a subject that’s been written about for ages. Wonderful stuff, just excellent!

 18. I wanted to thank you for this fantastic read!! I definitely loved every little bit of it. I have you book-marked to look at new stuff you postÖ

 19. I’m very happy to find this site. I want to to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely savored every part of it and I have you saved to fav to see new information in your blog.

 20. This is the perfect blog for everyone who really wants to understand this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really will need toÖHaHa). You definitely put a new spin on a subject that’s been written about for decades. Great stuff, just great!

 21. You’ve made some good points there. I looked on the net for more information about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 22. Can I simply say what a comfort to uncover somebody that actually understands what they are discussing on the internet. You actually understand how to bring an issue to light and make it important. A lot more people have to read this and understand this side of your story. I was surprised you’re not more popular given that you certainly possess the gift.

 23. I blog frequently and I truly thank you for your content. Your article has really peaked my interest. I’m going to bookmark your site and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed too.

 24. Greetings! Very useful advice within this article! It’s the little changes which will make the most important changes. Thanks a lot for sharing!

 25. A fascinating discussion is definitely worth comment. I believe that you should publish more on this subject matter, it might not be a taboo matter but typically people do not discuss these issues. To the next! Kind regards!!

 26. I want to to thank you for this wonderful read!! I definitely enjoyed every little bit of it. I’ve got you bookmarked to look at new stuff you postÖ

 27. This is the perfect webpage for anybody who really wants to find out about this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I personally will need toÖHaHa). You certainly put a new spin on a subject that has been written about for years. Great stuff, just excellent!

 28. Right here is the perfect webpage for anyone who wishes to understand this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really would want toÖHaHa). You certainly put a brand new spin on a subject which has been written about for many years. Great stuff, just wonderful!

 29. An intriguing discussion is definitely worth comment. I think that you ought to write more about this subject matter, it might not be a taboo subject but generally people do not discuss such issues. To the next! Kind regards!!

 30. Spot on with this write-up, I truly believe this website needs a lot more attention. Iíll probably be returning to read more, thanks for the info!

 31. Your style is very unique compared to other folks I have read stuff from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this web site.

 32. Spot on with this write-up, I honestly believe this site needs much more attention. Iíll probably be back again to read through more, thanks for the advice!

 33. Spot on with this write-up, I actually believe that this web site needs a lot more attention. Iíll probably be back again to read through more, thanks for the info!

 34. After looking into a handful of the blog articles on your web page, I truly like your technique of writing a blog. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please visit my website too and tell me your opinion.

 35. After I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I get four emails with the exact same comment. Is there a way you are able to remove me from that service? Kudos!

 36. Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis. It will always be useful to read content from other authors and use something from other web sites.

 37. I was very pleased to discover this site. I need to to thank you for your time due to this fantastic read!! I definitely really liked every part of it and I have you book-marked to see new stuff in your blog.

 38. I want to to thank you for this excellent read!! I absolutely loved every little bit of it. I have got you book-marked to look at new stuff you postÖ

 39. Reviewdee.net คือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการรีวิวผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่สกินแคร์ อาหารเสริม ไปจนถึงเครื่องสำอาง ด้วยความช่วยเหลือจากผู้วิจารณ์ที่มีประสบการณ์ เว็บไซต์จึงนำเสนอบทวิจารณ์ที่เชื่อถือได้ในราคาที่เหมาะสม
  บทวิจารณ์ที่มีค่าที่สุดซึ่งอิงจากข้อมูลจริงนั้นมีให้ในราคาที่ต่ำที่สุด
  Reviewdee.net เป็นแหล่งข้อมูลชั้นยอดสำหรับนักช้อปที่กำลังมองหาสินค้าคุณภาพในราคาย่อมเยา ช่วยให้พวกเขาตัดสินใจอย่างรอบรู้และเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของพวกเขา

 40. I have recently started a blog, the info you provide on this website has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. “A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others.” by Ayn Rand.

 41. Howdy I am so thrilled I found your weblog, I really found you by mistake,
  while I was researching on Aol for something else,
  Anyhow I am here now and would just like to say
  many thanks for a fantastic post and a all round interesting blog (I also love
  the theme/design), I don’t have time to go through it all at
  the moment but I have saved it and also added your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb work.

 42. Informative Site… Hello guys here are some links that contains information that you may find useful yourselves. It’s Worth Checking out….nude girls

 43. Hello, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 44. Having read this I thought it was rather informative. I appreciate you spending some time and effort to put this content together. I once again find myself spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 45. A fascinating discussion is definitely worth comment. I do believe that you should write more about this issue, it might not be a taboo subject but usually people do not speak about these topics. To the next! Cheers!!

 46. Iím impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog thatís both equally educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something which too few people are speaking intelligently about. I’m very happy I found this during my search for something concerning this.

 47. This is the perfect website for anyone who would like to understand this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need toÖHaHa). You certainly put a new spin on a subject that’s been written about for ages. Great stuff, just excellent!

 48. ph2bet- World’s Top Online Casinos, new user welfare register bonus 66₱, daily Betting Rebate 2. fast withdraw, good bonus, variety of games, World brand is trustworthy. Slot games, Card games , Live Casino, Animals(Cockfight games), fishing.

 49. Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am going through issues with your RSS. I donít understand the reason why I can’t join it. Is there anybody else getting similar RSS problems? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 50. Spot on with this write-up, I seriously believe this web site needs much more attention. Iíll probably be back again to see more, thanks for the info!

 51. texas poker- World’s Top Online Casinos, new user welfare register bonus 66₱, daily Betting Rebate 2. fast withdraw, good bonus, variety of games, World brand is trustworthy. Slot games, Card games , Live Casino, Animals(Cockfight games), fishing.

 52. I blog quite often and I genuinely thank you for your information. Your article has really peaked my interest. I’m going to take a note of your site and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 53. slot machine online- World’s Top Online Casinos, new user welfare register bonus 66₱, daily Betting Rebate 2. fast withdraw, good bonus, variety of games, World brand is trustworthy. Slot games, Card games , Live Casino, Animals(Cockfight games), fishing.

 54. Hi there! I could have sworn Iíve visited this blog before but after going through some of the articles I realized itís new to me. Regardless, Iím definitely pleased I came across it and Iíll be book-marking it and checking back often!

 55. ตามการวิจัยและรีวิวของผู้ใช้งานหลายคน พบว่ามีแบรนด์ของเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมและมีคุณภาพดี ได้แก่ Philips, BRAUN, และ Xiaomi ซึ่งจะสามารถหาซื้อได้ง่ายและมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า เครื่องโกนหนวดแบบไหนดีกว่ากันต้องพิจารณาตามการใช้งานโดยเฉพาะ เช่น Philips รุ่น AquaTouch AT610/14, Philips รุ่น PQ206/18, Braun รุ่น MobileShave M-90, Philips รุ่น
  AquaTouch S5070/04, BAOJUN รุ่น BJ5688,
  และ Flyco รุ่น FS360 เครื่องโกนหนวดที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันได้แก่ Philips
  Shaver series 1000, Xiaomi ENCHEN เครื่องโกนหนวด
  3D และ Enchen ES- สรุปแล้วเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าของแบรนด์ต่างๆจะมีคุณภาพต่างกันไป
  ต้องเลือกซื้อตามความต้องการและสไตล์ของการโกนหนวดของแต่ละคนด้วย ทางร้านแนะนำให้ซื้อจากแบรนด์ที่เชื่อถือได้และมีความนิยมอยู่ในตลาดให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี อย่างเช่น Philips หรือ
  BRAUN ที่เป็นแบรนด์ชั้นนำของเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าในตลาดอย่างแน่นอน.

 56. Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It’s always exciting to read articles from other authors and practice something from their websites.

 57. Fantastic beat ! I wish to apprentice even as you amend your website, how could i subscribe for a weblog site? The account aided me a appropriate deal. I had been a little bit familiar of this your broadcast provided shiny clear idea|

 58. I seriously love your blog.. Excellent colors & theme. Did you build this site yourself? Please reply back as Iím attempting to create my very own website and would love to learn where you got this from or just what the theme is named. Thank you!

 59. poker- World’s Top Online Casinos, new user welfare register bonus 66₱, daily Betting Rebate 2. fast withdraw, good bonus, variety of games, World brand is trustworthy. Slot games, Card games , Live Casino, Animals(Cockfight games), fishing.

 60. Thank you for some other fantastic article. The place else may just anyone get that kind of info in such an ideal approach of writing? I have a presentation next week, and I’m at the look for such info.

 61. ไม่มีเซลล์แสงอาทิตย์ยี่ห้อใดที่ดีที่สุดสำหรับทุกการใช้งาน แบรนด์ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานเฉพาะใดๆ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น
  ต้นทุน ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้งานของชิ้นส่วน นอกจากนี้ แบรนด์ที่เหมาะสมที่สุดอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ดังนั้นจึงควรทำการวิจัยเพื่อพิจารณาว่าแบรนด์ใดได้รับความนิยมในพื้นที่ของคุณมากกว่ากัน

 62. Pingback: URL

 63. This is the right webpage for everyone who wants to understand this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I personally would want toÖHaHa). You definitely put a new spin on a topic that’s been written about for years. Great stuff, just great!

 64. Hi there! This article couldnít be written much better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I am going to forward this post to him. Pretty sure he’ll have a good read. Thank you for sharing!

 65. 1. อย่าลืมทาครีมกันแดดทุกครั้ง
  เพราะแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นผิวถูกปลอบประโลม ทำให้สีผิวเข้มขึ้นและเกิดจุดด่างดำต่างๆ ดังนั้นการทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะ

 66. Howdy! This post couldnít be written much better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I am going to forward this information to him. Fairly certain he’s going to have a very good read. Many thanks for sharing!

 67. You completed a number of nice points there. I did a search on the issue and found nearly all people will have the same opinion with your blog.betflik

 68. Aw, this was an exceptionally good post. Taking a few minutes and actual effort to create a great articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a lot and don’t manage to get anything done.

 69. Incredible is a advanced, multidisciplinary and multifunctional natural supplement that makes sure the promo of your health by enhancing your overall health.

 70. Hello i ɑm kavin, іts my fіrst tіme tο commenting anyplace,
  ᴡhen i read tһiѕ post i thougһt і could
  aⅼso makе comment due tօ this brilliant piece of writing.

  Also visit my site a math tuition singapore; Jocelyn,

 71. 747 online casino- World’s Top Online Casinos, new user welfare register bonus 66₱, daily Betting Rebate 2. fast withdraw, good bonus, variety of games, World brand is trustworthy. Slot games, Card games , Live Casino, Animals(Cockfight games), fishing.

 72. gates of olympus- World’s Top Online Casinos, new user welfare register bonus 66₱, daily Betting Rebate 2. fast withdraw, good bonus, variety of games, World brand is trustworthy. Slot games, Card games , Live Casino, Animals(Cockfight games), fishing.

 73. You have made some good points there. I looked on the net to learn more about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 74. Iím impressed, I must say. Seldom do I come across a blog thatís both equally educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something that not enough folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy I stumbled across this during my hunt for something concerning this.

 75. Iím impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog thatís equally educative and amusing, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something which too few men and women are speaking intelligently about. I’m very happy I stumbled across this in my search for something regarding this.

 76. You’re so interesting! I do not think I’ve truly read a single thing like that before. So good to discover someone with a few genuine thoughts on this subject matter. Really.. many thanks for starting this up. This site is one thing that’s needed on the internet, someone with a little originality!

 77. My brother recommended I might like this web site. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!|

 78. I’ve been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.|

 79. I was recommended this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You are incredible! Thanks!|

 80. Hello there! This blog post couldnít be written much better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I will forward this post to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

 81. I like looking through an article that will make men and women think. Also, thanks for permitting me to comment!

 82. Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit once again since I book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 83. Hello there! This blog post could not be written much better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I am going to forward this information to him. Fairly certain he will have a good read. I appreciate you for sharing!

 84. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up and the rest of the website is extremely good.

 85. Aw, this was an incredibly good post. Taking a few minutes and actual effort to produce a great articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a whole lot and never manage to get nearly anything done.

 86. I was very pleased to discover this website. I wanted to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely enjoyed every little bit of it and i also have you book marked to check out new stuff in your web site.

 87. You are so interesting! I do not suppose I’ve truly read through something like this before. So nice to discover somebody with a few original thoughts on this subject. Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is something that’s needed on the internet, someone with some originality!

 88. I blog often and I seriously thank you for your content. This article has really peaked my interest. I am going to book mark your site and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your Feed as well.

 89. No matter if some one searches for his necessary thing, so he/she desires to be available that in detail, so that thing is maintained over here.|

 90. I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website. Reading this information So i am happy to show that I have a very excellent uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I most surely will make sure to do not disregard this site and provides it a glance regularly.

 91. I truly love your website.. Very nice colors & theme. Did you develop this site yourself? Please reply back as Iím wanting to create my very own blog and would like to learn where you got this from or just what the theme is named. Appreciate it!

 92. Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit yet again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 93. An interesting discussion is definitely worth comment. I do think that you should publish more on this subject matter, it may not be a taboo subject but usually folks don’t speak about these issues. To the next! All the best!!

 94. May I simply just say what a relief to discover somebody that actually understands what they’re discussing online. You actually know how to bring an issue to light and make it important. A lot more people really need to check this out and understand this side of your story. I can’t believe you aren’t more popular because you most certainly possess the gift.

 95. I feel this is one of the such a lot vital info for me. And i am happy studying your article. However should observation on some common issues, The web site style is wonderful, the articles is in point of fact excellent : D. Just right activity, cheers|

 96. Amazingness is an all-inclusive life performance suite that makes obtaining points done not just simpler, however much more amazing.

 97. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely helpful info specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this certain information for a long time. Thank you and good luck.|

 98. The ѵery next time I read a blog, Hopefully
  it does not disappoint me juѕt as much as this particular one.
  Аfter all, Yes, it was my choіce to read throսgh, nonetheless Ireally believed you woսld probably
  have s᧐mething useful to talk about. All I hear is a bսnch of complaining about something that
  you could possibly fix if you weren’t too busy searching for attention.

  my web blog world travel

 99. omg! can’t imagine how fast time pass, after August, ber months time already and Setempber is the first Christmas season in my place, I really love it!Cortexi

 100. Amazingness is whatever you require to be a lot more productive, have extra power as well as feel much better on a daily basis.

 101. Great info. Lucky me I came across your website by chance (stumbleupon). I’ve book-marked it for later!|

 102. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!|

 103. Spot on with this write-up, I absolutely feel this site needs a lot more attention. I’ll probably be returning to read through more, thanks for the info!|

 104. How? Amazingness can aid you live an extraordinary life by offering you with the devices to be a lot more efficient as well as get more done in much less time.

 105. Incredible is a beautifully made device that will assist you discover the very best products in any kind of classification rapidly and also quickly.

 106. Woah! I’m really digging the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between usability and appearance. I must say you’ve done a fantastic job with this. Also, the blog loads very quick for me on Chrome. Excellent Blog!|

 107. I used to be suggested this website by means of my cousin. I’m not sure whether or not this publish is written through him as no one else understand such specified approximately my difficulty. You are wonderful! Thank you!|

 108. Aw, this was an exceptionally good post. Finding the time and actual effort to make a great article… but what can I say… I procrastinate a lot and don’t seem to get anything done.|

 109. Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to prevent hackers?|

 110. Thank you for the good writeup. It in reality used to be a entertainment account it. Look complex to more added agreeable from you! However, how can we keep in touch?|

 111. naturally like your website but you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform the truth then again I will surely come back again.|

 112. I don’t even know the way I stopped up right here, however I assumed this publish was once great. I don’t recognize who you’re however certainly you are going to a well-known blogger for those who aren’t already. Cheers!|

 113. What i don’t understood is in reality how you are now not actually much more neatly-liked than you might be now. You are so intelligent. You recognize thus significantly in terms of this subject, made me in my view consider it from numerous varied angles. Its like men and women are not fascinated except it’s something to do with Girl gaga! Your individual stuffs outstanding. At all times deal with it up!|

 114. This is a good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate information… Thank you for sharing this one. A must read post!|

 115. Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other sites? I have a blog based on the same topics you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my readers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.|

 116. Wow, this piece of writing is pleasant, my younger sister is analyzing these things, thus I am going to let know her.|

 117. Heya this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!|

 118. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly return.|

 119. Hello, i believe that i saw you visited my web site thus i got here to ?go back the choose?.I’m trying to
  find things to improve my site!I suppose its adequate to make use of a few of your
  ideas!!

  my web-site fad diets bullshit (591314.org)

 120. I’m impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s both equally educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which not enough folks are speaking intelligently about. I’m very happy that I came across this during my hunt for something relating to this.|

 121. Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Opera. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The design look great though! Hope you get the problem fixed soon. Kudos|

 122. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?|

 123. Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this content together. I once again find myself spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!|

 124. Kami menyediakan beberapa link alternatif BD SV388 untuk getah perca pemain agar memudahkan anda untuk bisa mengakses situs
  BD SV388. Kapankah karet pemain akan surplus yang besar dalam bermain? Selama
  28 tahun bergerak di industri slot on line menjadi tanda jika
  Microgaming adalah industri besar dan langsung berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kemajuan teknologi ini membuat slot semakin menarik untuk para pemain,
  & popularitasnya terus naik. Dengan berbagai opsi game slot gacor yang menarik, link pgsoft terus memukau perhatian bettor segar dan lama.

  Web slot gacor gampang ini sudah mempersiapkan banyak sekali daftar slot untuk produk slot online dengan paling baru dan juga resmi di Tahun 2023.
  Dalam situs SBOBET ini Anda bisa mengangkat semua permainan ini hanya dengan menggunakan satu
  akun ataupun satu user ID saja. Buat engkau yang ingin menguji
  provider joker123 kamu bisa memainkan beberapa game Sheng Xiao Bingo,
  Roma Legacy, Pan Jian Lian2 dan Wukong. Kamu wajib menguasai jenis mesin slot lewat sebelum bermain. Dikenal
  dengan tampilan grafis yang memukau, sajian ini menampilkan simbol berlian, bintang,
  dan berbagai jenis batu berharga. Provider ini
  merupakan Joker Gaming atau juga dikenal serupa Joker123.

 125. Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.|

 126. At this time it looks like Movable Type is the preferred blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?|

 127. hello!,I really like your writing very so much! percentage we communicate more about your post on AOL? I require an expert in this area to solve my problem. Maybe that’s you! Having a look forward to see you. |

 128. Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you spending some time and effort to put this short article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!|

 129. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your site? My website is in the exact same niche as yours and my users would certainly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this ok with you. Thanks!|

 130. If you are going for most excellent contents like myself, just go to see this website all the time as it presents feature contents, thanks|

 131. I got this web page from my pal who told me on the topic of this web site and at the moment this time I am visiting this website and reading very informative articles at this time.|

 132. Hello would you mind letting me know which web host you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good web hosting provider at a fair price? Thank you, I appreciate it!|

 133. Mereka menawarkan beragam jenis game, sedari slot online sampai permainan meja serta kartu yang
  dapat diakses dengan barang-kali melalui perangkat mobile dan desktop.
  Hendak kita bahas saja bagaimana cerita sajian slot yang
  dulunya sangat konvensional dapat dimainkan menggunakan versi mobile saat itu.
  Di tahun 1976, mesin slot dengan meniru buatan Charles Fey pun tergantikan dengan mesin produk perusahaan Fortune
  Coin. Tidak hanya untuk pembayaran saldo saja, aplikasi
  dana saja bisa digunakan sesuatu lain seperti slot daftar pakai kapital dimana kamu tidak memerlukan rekening bank untuk mendaftar account slot online, pas dengan aplikasi itik hantu ini saja, 1 akun telah pasti bisa
  diraih dengan mudah dan itu hanya bisa anda temukan pada slot online dengan dana paling langsung dan paling populer.
  Slot Dana Yaitu situs judi online 24 jam nun tiba dengan minimum deposit
  via Kiriman 10rb. Link susunan agen slot Kiriman berikan kamu kebebasan penuh buat bermain lebih
  dari 888 jenis permainan slot online sangat Slot Gopay malam hari ini,
  lumayan dengan mengenakan 1 username yang telah berdokumentasikan pada situs formal.
  Untuk para tokoh setia, deposit kiriman 10 ribu menyediakan layanan nonstop
  24jam setiap hari guna anda yang sedang mengalami
  kesulitan pada hal registrasi, transaksi deposit, klaim ekstra, dll.

 134. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!|

 135. It’s the best time to make some plans for the longer term and it’s time to be happy. I have read this post and if I may just I desire to counsel you some interesting issues or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I desire to learn more things about it!|

 136. Thank you for some other fantastic article. The place else could anyone get that type of information in such a perfect method of writing? I have a presentation subsequent week, and I’m at the look for such info.|

 137. Its like you read my mind! You seem to know so much approximately this, like you wrote the guide in it or something. I feel that you just could do with a few to pressure the message home a bit, but other than that, that is fantastic blog. An excellent read. I’ll certainly be back.|

 138. Greetings from Los angeles! I’m bored at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I love the information you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, wonderful blog!|

 139. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!|

 140. Hello there, I found your web site by way of Google whilst looking for a related subject, your site got here up, it seems to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 141. Today, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!|

 142. I like the valuable information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite certain I’ll learn many new stuff right here! Good luck for the next!|

 143. Heya! I know this is kind of off-topic but I needed to ask. Does building a well-established website such as yours take a massive amount work? I am brand new to writing a blog however I do write in my diary on a daily basis. I’d like to start a blog so I can easily share my experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for brand new aspiring blog owners. Thankyou!|

 144. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we communicate?|

 145. Thanks for the auspicious writeup. It if truth be told used to be a leisure account it. Look complex to far added agreeable from you! However, how could we keep in touch?|

 146. Greetings from Colorado! I’m bored at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, fantastic blog!|

 147. Excellent web site you’ve got here.. It’s difficult to find high quality writing like yours these days. I really appreciate individuals like you! Take care!!|

 148. Everyone loves what you guys are usually up too. This kind of clever work and coverage! Keep up the awesome works guys I’ve incorporated you guys to my own blogroll.|

 149. I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.|

 150. Hello, i feel that i noticed you visited my website thus i came to return the favor?.I am trying to in finding issues to enhance my website!I assume its good enough to make use of a few of your ideas!!|

 151. Pretty part of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to say that I acquire in fact loved account your blog posts. Any way I will be subscribing for your feeds and even I fulfillment you access consistently rapidly.|

 152. Amazing! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!|

 153. Hi, i believe that i noticed you visited my blog so i got here to go back the desire?.I am attempting to find things to enhance my website!I guess its good enough to use a few of your ideas!!|

 154. Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!|

 155. Good way of telling, and fastidious post to get data concerning my presentation focus, which i am going to convey in institution of higher education.|

 156. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays.|

 157. Very good blog you have here but I was wanting to know if you knew of any community forums that cover the same topics discussed in this article? I’d really love to be a part of community where I can get feedback from other experienced individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Many thanks!|

 158. Hi, Neat post. There is an issue together with your web site in internet explorer, would check this? IE still is the market leader and a large component to people will leave out your fantastic writing due to this problem.|

 159. I just couldn’t leave your website before suggesting that I really loved the usual information a person supply in your guests? Is gonna be back continuously to check up on new posts|

 160. Hey would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!|

 161. Greetings! Very helpful advice in this particular post! It’s the little changes that produce the most significant changes. Thanks for sharing!|

 162. Simply desire to say your article is as astounding. The clearness in your post is simply cool and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.|

 163. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely helpful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & assist different users like its aided me. Good job.|

 164. I’ve learn several good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how much attempt you put to make such a excellent informative website.|

 165. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website provided us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be grateful to you.|

 166. Hi there are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!|

 167. hello there and thank you for your information – I’ve certainly picked up something new from right here. I did however expertise some technical issues using this website, as I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon.|

 168. I have been browsing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.|

 169. When I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive 4 emails with the same comment. Perhaps there is a means you are able to remove me from that service? Thank you!|

 170. Heya! I’m at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the fantastic work!|

 171. If some one wishes to be updated with hottest technologies therefore he must be pay a quick visit this site and be up to date daily.|

 172. Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I will come back once again since i have book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.|

 173. Whats up very nice web site!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also? I am glad to find so many useful information right here in the post, we’d like work out more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .|

 174. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!|

 175. I have read so many content regarding the blogger lovers except this piece of writing is really a fastidious paragraph, keep it up.|

 176. Great beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your website, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a applicable deal. I have been tiny bit acquainted of this your broadcast provided brilliant clear concept|

 177. This design is incredible! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 178. I’m curious to find out what blog platform you happen to be working with? I’m experiencing some small security problems with my latest website and I’d like to find something more safeguarded. Do you have any solutions?|

 179. Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say wonderful blog!|

 180. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is great blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.|

 181. Having read this I thought it was really informative. I appreciate you taking the time and effort to put this short article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!|

 182. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely return.|

 183. Hey! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks|

 184. An intriguing discussion is worth comment. I think that you need to write more about this topic, it might not be a taboo matter but generally people do not discuss such issues. To the next! All the best!!|

 185. Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I am having difficulties with your RSS. I don’t understand the reason why I am unable to join it. Is there anybody having the same RSS issues? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanx!!|

 186. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!|

 187. Hi there, You have done an incredible job. I’ll definitely digg it and for my part recommend to my friends. I am sure they’ll be benefited from this website.|

 188. Hello to every body, it’s my first go to see of this web site; this web site contains amazing and genuinely good information for readers.|

 189. I think this is one of the most significant info for me. And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The web site style is ideal, the articles is really nice : D. Good job, cheers|

 190. Hey! I realize this is somewhat off-topic but I had to ask. Does operating a well-established website such as yours require a massive amount work? I’m completely new to operating a blog however I do write in my diary everyday. I’d like to start a blog so I will be able to share my own experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!|

 191. Hey! I realize this is kind of off-topic but I needed to ask. Does managing a well-established website like yours require a massive amount work? I’m brand new to running a blog but I do write in my journal every day. I’d like to start a blog so I will be able to share my personal experience and thoughts online. Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring blog owners. Appreciate it!|

 192. My partner and I stumbled over here from a different web page and thought I might check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to checking out your web page for a second time.|

 193. Fantastic site you have here but I was wanting to know if you knew of any discussion boards that cover the same topics discussed here? I’d really love to be a part of community where I can get opinions from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Appreciate it!|

 194. This design is spectacular! You definitely know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 195. Can I just say what a relief to find somebody that genuinely understands what they’re discussing on the net. You definitely understand how to bring an issue to light and make it important. A lot more people have to read this and understand this side of the story. I was surprised you’re not more popular since you certainly have the gift.|

 196. I have to thank you for the efforts you’ve put in penning this website. I really hope to see the same high-grade content by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own website now ;)|

 197. fantastic post, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector do not realize this. You must continue your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!|

 198. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks|

 199. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & aid other users like its helped me. Great job.|

 200. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be greatly appreciated!|

 201. Hello there, simply changed into aware of your weblog thru Google, and found that it is really informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you happen to proceed this in future. A lot of other folks shall be benefited from your writing. Cheers!|

 202. Hey! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Appreciate it|

 203. Undeniably consider that that you stated. Your favourite justification seemed to be at the internet the easiest thing to be mindful of. I say to you, I definitely get irked whilst folks consider concerns that they just do not understand about. You managed to hit the nail upon the highest as smartly as outlined out the whole thing with no need side effect , folks can take a signal. Will likely be again to get more. Thank you|

 204. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this information So i am happy to express that I have a very just right uncanny feeling I came upon just what I needed. I most unquestionably will make sure to don?t overlook this website and provides it a look regularly.|

 205. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any help would be really appreciated!|

 206. Woah! I’m really digging the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appeal. I must say you’ve done a awesome job with this. Also, the blog loads very fast for me on Safari. Outstanding Blog!|

 207. Heya i’m for the primary time here. I found this board and I in finding It truly useful & it helped me out a lot. I’m hoping to offer something back and help others such as you aided me.|

 208. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a weblog site? The account helped me a appropriate deal. I had been tiny bit familiar of this your broadcast provided bright transparent idea|

 209. I used to be recommended this blog through my cousin. I’m now not positive whether or not this submit is written via him as no one else recognize such specified about my problem. You’re wonderful! Thanks!|

 210. What i don’t understood is in reality how you are no longer really much more neatly-preferred than you might be right now. You’re very intelligent. You understand thus considerably in the case of this matter, produced me for my part consider it from numerous varied angles. Its like women and men are not fascinated until it’s something to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs nice. All the time take care of it up!|

 211. Greetings! I’ve been following your blog for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Atascocita Texas! Just wanted to mention keep up the fantastic work!|

 212. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?|

 213. Thank you a lot for sharing this with all of us you really understand what you’re talking approximately! Bookmarked. Kindly additionally discuss with my web site =). We will have a link trade arrangement among us|

 214. Great blog here! Also your site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol|

 215. Hello there, simply turned into aware of your weblog thru Google, and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels. I will appreciate if you proceed this in future. A lot of other folks will probably be benefited from your writing. Cheers!|

 216. Thanks designed for sharing such a good thought, paragraph is fastidious, thats why i have read it entirely|

 217. I do believe all of the ideas you’ve presented for your post. They’re very convincing and can definitely work. Still, the posts are too quick for starters. May just you please lengthen them a bit from next time? Thanks for the post.|

 218. I feel that is one of the so much vital info for me. And i am glad reading your article. However should commentary on some basic things, The site style is great, the articles is actually excellent : D. Just right process, cheers|

 219. Woah! I’m really digging the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance. I must say you’ve done a superb job with this. In addition, the blog loads very quick for me on Safari. Outstanding Blog!|

 220. If you desire to get much from this post then you have to apply such methods to your won website.|

 221. Hi Dear, are you really visiting this website regularly, if so then you will definitely obtain nice experience.|

 222. Hi! I could have sworn I’ve visited this web site before but after going through a few of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking it and checking back often!|

 223. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!|

 224. I was curious if you ever thought of changing the page layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures. Maybe you could space it out better?|

 225. I think everything posted made a ton of sense. But, what about this? suppose you added a little information? I ain’t suggesting your information is not solid., however suppose you added a headline that grabbed a person’s attention? I mean BLOG_TITLE is a little vanilla. You might peek at Yahoo’s front page and note how they create post titles to grab people interested. You might add a related video or a picture or two to grab people interested about everything’ve got to say. Just my opinion, it might make your posts a little livelier.|

 226. I’ll immediately take hold of your rss as I can’t to find your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me realize so that I could subscribe. Thanks.|

 227. Hi my family member! I want to say that this article is amazing, great written and include approximately all vital infos. I would like to look extra posts like this .|

 228. Hi there this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!|

 229. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your website in my social networks!|

 230. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your site? My blog site is in the very same area of interest as yours and my visitors would really benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this okay with you. Many thanks!|

 231. Hi! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to check it out. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Great blog and great design.|

 232. When someone writes an article he/she keeps the thought of a user in his/her mind that how a user can be aware of it. So that’s why this paragraph is amazing. Thanks!|

 233. Usually I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice article.|

 234. I am extremely impressed along with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is that this a paid subject matter or did you modify it yourself? Anyway stay up the nice high quality writing, it is uncommon to see a great weblog like this one nowadays..|

 235. Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.|

 236. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your blog? My website is in the very same area of interest as yours and my visitors would certainly benefit from some of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Cheers!|

 237. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any kind of help would be greatly appreciated!|

 238. Howdy! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Cheers!|

 239. Simply desire to say your article is as astounding. The clarity for your put up is just spectacular and i could suppose you’re a professional on this subject. Well with your permission let me to take hold of your feed to keep updated with drawing close post. Thanks one million and please keep up the gratifying work.|

 240. Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.|

 241. each time i used to read smaller content that as well clear their motive, and that is also happening with this article which I am reading here.|

 242. I have been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.|

 243. Wonderful beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your site, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a applicable deal. I had been tiny bit familiar of this your broadcast offered bright transparent concept|

 244. For most recent news you have to pay a visit world-wide-web and on internet I found this web site as a finest web site for latest updates.|

 245. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one today.|

 246. Wow, amazing blog layout! How long have you been running a blog for? you make blogging glance easy. The overall glance of your website is wonderful, let alone the content!

 247. I really love your website.. Very nice colors & theme. Did you build this site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my very own blog and would like to know where you got this from or exactly what the theme is named. Appreciate it!|

 248. Hello there! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you|

 249. I seriously love your blog.. Great colors & theme. Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own blog and would like to find out where you got this from or exactly what the theme is named. Thank you!|

 250. I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!|

 251. Hi there! I simply would like to give you a huge thumbs up for the great information you have right here on this post. I am coming back to your blog for more soon.|

 252. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one nowadays.|

 253. Pretty component of content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital to claim that I get in fact loved account your blog posts. Any way I will be subscribing on your augment and even I success you get right of entry to constantly fast.|

 254. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.|

 255. Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, superb blog!|

 256. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how can we communicate?|