Superfreakonomics – over die rare economen (2010)

Superfreakonomics, Steven Levitt en Stephen Dubner (2010)

Economen kijken op een bepaalde manier naar de wereld. En als econoom kun je het niet altijd uitzetten, het wordt bijna ‘a way of living’. Maar wat is dat dan voor manier van kijken en van denken? De meeste hebben er wel een beeld bij, economen kijken naar de cijfertjes, ze zijn koel en rationeel. Ze kijken natuurlijk wel naar gedrag van mensen, maar niet naar de intentie of de moraal, het gaat ze om de output, om de uitkomst. Economen redeneren vanuit een model waarin rationale ‘agenten’ reageren op prikkels zoals prijzen. In de economie draait het om schaarste en dus om de verhouding tussen vraag en aanbod.

Economen zijn, zeker als deze manier van denken niet meer uitgezet kan worden, rare lui met een eigen taaltje. Een paar jaar geleden vond ik dat Levitt en Dubner (LD)deze rare manier van denken fraai illustreerden in hun populaire boek ‘Freakonomics’. Het recente verschijnen van de opvolger ‘Superfreakonomics’ vormt voor mij een mooie aanleiding om eens wat dieper op het economendenken in te gaan. En alvast een deel van de evaluatie: het boek is soepel geschreven en ook voor leken prima te lezen. Het boek illustreert overtuigend de voordelen die economendenken kan hebben maar laat af en toe ook iets van de valkuilen ervan doorschemeren.

Levitt is een ‘echte’ econoom die veel publiceert in wetenschappelijke tijdschriften. Dubner is een econoom-journalist en zal de sparring-partner voor Levitt zijn met de oren en ogen van het gewone volk. LD zijn boeiend omdat ze enerzijds helemaal in het keurslijf van de economische wetenschap blijven (het zijn economen volgens het boekje zogezegd) maar anderzijds hele originele onderwerpen en invalshoeken hebben die bij mij vaak het effect hebben dat ik het boek wegleg om even na te denken (klopt dit nu wel? word ik hier in het ootje genomen?). Dus is het automatisch zo dat LD zeggen geen waardeoordelen te hebben (‘we kiezen geen partij’), iets is niet goed of slecht maar gewoon een uitkomst van een model. Mensen zijn inderdaad calculerend of rationeel in die zin dat ze reageren op prikkels en dat ze streven naar de meest efficiente inzet van schaarse hulpbronnen om hun doelen te bereiken. Maar typerend voor dit boek: ‘mensen reageren niet noodzakelijk op een manier die voorspelbaar of zichtbaar is. Daarom is een van de machtigste wetten van het universum de wet van de onbedoelde gevolgen. Dit geldt voor onderwijzers en makelaars en drugsdealers, maar ook voor zwangere vrouwen, sumoworstelaars, bagelverkopers en de Ku-klux-klan’.

Aardig van LD (en van economen) is dat ze niet alleen redeneren vanuit een verzonnen model maar vooral ook naar de data kijken. Juist Levitt onderscheidt zich in zijn artikelen door het gebruik van unieke data over de meest vreemde onderwerpen waar hij dan weer de meest onverwachte conclusies uit haalt. In hun eigen woorden: ‘dit boek gaat over dingen die u dacht te weten, terwijl dat niet zo was, en dingen die u nooit hebt willen weten, maar wel weet’. Ik heb de vele verhalen uit dit boek in een paar thema’s ondergebracht:

 • de menselijke natuur
 • data-analyse
 • onbedoelde bijeffecten (collateral damage)
 • technologie (als oplossing voor alle problemen)

De menselijke natuur

Zijn mensen nu egoistisch of altruistisch? Het antwoord is hierboven al gegeven: mensen zijn geen van beide (of beiden) want ze reageren ‘gewoon’ op prikkels. In de jaren 60 werd in een vrouw in New York aangevallen en daarna vermoord. De moord duurde van begin tot eind 35 minuten en werd door tientallen mensen vanuit hun woning geobserveerd zonder dat iemand iets deed of alarm sloeg. Een duidelijke demonstratie van egoisme lijkt het. Door Malcolm Gladwell is dit fenomeen in zijn ‘Tipping point’ later omschreven als het ‘omstandereffect’ waarbij de aanwezigheid van meerdere getuigen van een tragedie ingrijpen zelfs kan verhinderen. Economen en psychologen hebben in vele laboratorium-experimenten onderzocht of mensen bereid zijn anderen te helpen. Het zijn van die experimenten waarin alle spelers een bepaald bedrag krijgen wat ze ofwel grotendeel zelf mogen houden ofwel met een ander mogen delen. Aanvankelijk bleek uit de experimenten dat de meerderheid van de spelers ging voor een gelijke verdeling. Oftewel: altruisme zit in de mens ingebakken. Economen hadden het in hun tekstboeken met hun homo economicus dus fout. Het onderzoek heeft veel lof geoogst en heeft een Nobelprijs opgeleverd. Tot ‘blauweboorden-econoom’ John List dit onderwerp op zijn eigen wijze aanpakte. List dacht dat de resultaten van de experimenten werden beinvloed door het kunstmatige laboratorium-karakter. List deed daarom experimenten op echte ruilbeurzen (waar verzamelaar honkbalplaatjes ruilden en kochten). Van het keurige gedrag in het experimenten-kamertje bleef niets over. De handelaars belazerden hun klanten elke keer weer en gaven hun minder goede plaatjes dan ze op grond van het bedrag hadden moeten krijgen. Ook breidde hij het eerdere experiment met de 2 keuzes (groot deel zelf houden versus gelijk verdelen) uit met de extra keuze om een dollar van de ander af te pakken. Ditmaal gaven de experimenten aan dat de gulle gevers fors in aantal daalden en dat 20 procent zelfs geld afpakte van de ander. Andere experimenten toonden weer aan dat het uitmaakte of de spelers het geld vooraf zomaar kregen of dat ze ervoor moesten werken. Als mensen weten dat ze geobserveerd worden in een experiment gaan ze sociaal-gewenst gedrag vertonen (om de onderzoeker te plezieren) en naarmate de experimenten meer op de werkelijkheid gaan lijken (in het echt krijg je zelden zomaar een bedrag en moet je er meestal iets voor doen) verdwenen de eerdere altruistische uitkomsten grotendeels. Terug is de homo economicus.

Mensen reageren op economische prikkels. LD geven als voorbeeld de moeizame discussie in het Westen over het afstaan van donor-organen. In de meeste landen is er een tekort aan donor-organen. In Iran schijn je 1200 dollar te krijgen voor het afstaan van een nier en ook de ontvanger betaalt voor de nier. In de VS werd deze gedachte barbaars gevonden (een jonge Al Gore vroeg zich spottend af ‘of we soms korting moeten geven als we ze het Vrijheidsbeeld laten zien’). Economen kijken gewoon naar het effect: worden de wachtlijsten korter? Ander voorbeeld. Op basis van een langjarige studie werd aangetoond dat een bejaarde in een tehuis meer kans maakt op bezoek van haar kinderen al die een flinke erfenis te wachten staat. Maar, zo is de tegenwerping, kinderen van rijke ouders zijn gewoon zorgzamer. Maar vervolgens blijkt uit de studie ook dat als diezelfde rijke ouders maar 1 kind hebben er minder bezocht wordt. Er zijn minimaal 2 kinderen nodig voor rijke ouders om veel bezoek te krijgen. Wat op het eerste gezicht dus op altruisme lijkt komt dus in feite neer op het vooruitbetalen van successiebelasting.

Data-analyse

Natuurlijk is het beter geen alcohol te drinken als je daarna zelf nog thuis moet zien te komen. Maar als je dan toch te veel op hebt, wat is beter: met een slokje op achter het stuur kruipen of toch maar gaan lopen (ervan uitgaande dat het maar een paar kilometer is)? Iedereen zal onmiddellijk beweren dat lopen de beste optie is. Maar hoe zit het als je naar de data kijkt? Op iedere 43.000 dronken gereden kilometers is er maar 1 arrestatie. Vier keer op en neer van de ene naar de andere kant van de VS en je wordt maar 1 keer gearresteerd. De pakkans is dus gering. En dat terwijl elk jaar meer dan 1.000 dronken voetgangers in de VS om het leven komen in het verkeer. Als het rekensommetje wordt gemaakt blijkt dat de voetganger 8 keer meer kans maakt om het leven te laten dan de bestuurder. Een echte vriend van u zal u dus op het feestje adviseren niet te gaan lopen! Het is natuurlijk nog beter om de taxi te nemen en het verhaaltje houdt ook geen rekening met het feit dat u als dronken bestuurder ook nog andere levens in gevaar brengt (maar zelfs daarvoor gecorrigeerd schijnt lopen nog meer levens te kosten per km!). Hier is ie weer: de moraalloze en koele manier van redeneren.

Wat is eigenlijk het effect van een kinderzitje in de auto? Na de invoering van de gordel is het dodelijke risico van autorijden enorm afgenomen. Een gordel brengt het risico op dodelijke afloop bij een ongeluk terug met 70 procent. Als je in de auto stapt en 24 uur per dag met 50 km per uur rondrijdt dan ben je na ongeveer 285 jaar aan de beurt om dodelijk te verongelukken. Het kost ongeveer 25 dollar om een gordelsetje te maken en als je de kosten voor monteren meerekent en dat relateert aan de daling van het aantal doden, dan blijkt een mensenleven gered te kunnen worden voor 30.000 dollar. Ter vergelijking: de kosten van een gered mensenleven door gebruik van een airbag is 1,4 miljoen dollar. Maar hoe zit het nu met het kinderzitje? Uit de data blijkt dat een kinderzitje ten opzichte van een gordel voor kinderen niet zo veel extra doet. Als er speciale gordels voor kinderen gemaakt zouden worden dan zou het wel eens kunnen zijn dat die gordels nog beter dienst doen dan kinderzitjes. Maar los daarvan: kinderzitjes zijn veel duurder om te maken en ook nog eens onhandig. Maar het grootste minpunt van een kinderzitje is dat het ouders een misplaatst gevoel van veiligheid geeft. Een simpele oplossing die goedkoop is en meer levens bespaart is uiteindelijk verdrongen door iets wat duur en onhandig is. Oftewel: de werkelijkheid volgt niet altijd de rationele analyse op basis van objectieve data.

Met de opkomst van snelle en goedkope computers wordt steeds meer in het wilde weg naar verbanden in grote hoeveelheden data gezocht. Dat wordt met een mooi woord ‘data-mining’ genoemd. Zou je op basis van data van banken (de bankgeschiedenis) terroristen kunnen ontdekken? Analyse van de bankgeschiedenis van terroristen laat zien dat ze 1 grote storting doen en daarna in de loop van de tijd kleine bedragen opnemen, hun bankzaken weerspiegelden geen gewone uitgaven als huur en verzekeringen, er wordt gebruik gemaakt van een postbusnummer als adres. En een potentiele terrorist blijkt geen levensverzekering af te sluiten, misschien vreemd als je bedenkt dat de terrorist na zijn daad een familie achterlaat maar de reden is dat verzekeringsmaatschappijen niet uitkeren als de polishouder zelfmoord pleegt. Om een lang verhaal kort te maken: zelfs met dit soort verbanden blijven er van de miljoenen bankklanten nog steeds vele honderden kandidaten over waaronder de meeste volstrekt onschuldig. Inmiddels zijn de zoek-algoritmes zo verfijnd (de achtergrond daarvan is vanzelfsprekend geheim) dat uiteindelijk een lijst met 30 namen overblijft waarvan er met grote zekerheid 5 zijn betrokken bij terroristische activiteiten. De kans is groot dat aanslagen zijn voorkomen op basis van dit soort data-mining.

Onbedoelde bijeffecten

In het engels: collateral damage, bijkomende schade. Als we nog even doorgaan met terrorisme. De aanslagen van 11 september 2001 hebben die dag bijna 3.000 slachtoffers gevergd. Maar de grootste schade is daarna pas gekomen. In de drie maanden na de aanslag waren er 1.000 extra verkeersdoden in de VS. Mensen stopten met vliegen uit angst voor aanslagen en gingen met de auto reizen (per afgelegde km is vliegtuigverkeer veiliger dan autoverkeer). De beschikbare capaciteit van politie werd na de aanslagen sterk verlegd naar terrorisme-bestrijding. Zo kon geld en mankracht niet langer worden besteed aan andere belangrijke zaken als het jagen op financiele schurken (LD: zo heeft de aanslag van 11/9 bijgedragen aan de recente financiele crisis). Duizenden buitenlandse studenten en hoogleraren konden door visumbeperkingen niet langer de VS in. Maar denk ook eens aan alle extra tijd die we dagelijks kwijt zijn aan de controles en tolpoortjes op de vliegvelden: een simpele procedure als je schoenen uittrekken kost een minuut en wordt in de VS alleen al 560 miljoen keer per jaar gedaan. Met een gemiddelde levensverwachting van net onder de 80 jaar, betekent dat een verlies van 14 mensenlevens per jaar.

Hiervoor is al een voorbeeld van bijkomende schade genoemd: de introductie van kinderzitjes die ouders een misplaatst gevoel van veiligheid geeft. Dit fenomeen, dat het je verzekeren tegen mogelijke schade nieuw en averechts gedrag uitlokt, wordt in de economische literatuur ‘adverse selection’ genoemd. Als een bepaalde bank slecht presteert en gedwongen is haar rentetarieven te verhogen dan leidt dat tot een automatische selectie van de slechtere klanten. Immers: de beste klanten kunnen bij de renteverhoging het makkelijkst bij een andere goedkope bank terecht. Zo blijft de renteverhogende bank zitten met de kneusjes waardoor het nog slechter gaat met de bank en weer een renteverhoging volgt en zo door totdat de bank faillliet gaat. Voor ziekteverzekeringen geldt hetzelfde principe: hoe hoger de premie hoe meer dat vanzelf leidt tot de selectie van de mensen die de meeste kans op ziekte en dus onkosten maken. LD geven nog een mooi voorbeeld uit de praktijk. Prostituees zijn tegen extra betaling bereid tegemoet te komen aan vreemde verzoeken van de klant. Een ding staat echter buiten discussie: klanten moeten altijd een condoom gebruiken. LD vragen aan de prostituee of ze bereid is het zonder een condoom te doen als de klant 1 miljoen dollar wil betalen. Het antwoord is een resoluut nee: als een klant gestoord genoeg is om 1 miljoen te betalen voor een rondje onbeschermde seks, dan is het zo gevaarlijk dat hij koste wat kost vermeden moet worden. Oftewel: het is niet een willekeurige klant die de bereidheid toont, alleen de extreme gevallen zullen die bereidheid tonen.

Technologie als oplossing voor alle problemen

Aan het begin van de twintigste eeuw woonden en werkten er zo’n 200.000 paarden in New York, 1 paard op elke 17 mensen. En wat een problemen dat veroorzaakte: vreselijke opstoppingen, dode paarden op de weg die voor nog meer opstoppingen zorgden, maar het ergste was de mest. Waar laat je 2,5 miljoen kilo paardemest per dag? Op lege stukken grond was de mest tot soms wel 20 meter opgestoken, als het regende lekte een soepachtige stroom paardemest de kelders in (een reden waarom de woonruimte hoger werd gebouwd destijds). Maar al deze mest was een broedplaats voor vliegen en dodelijke ziektes. In 1898 vond in New York de eerste internationale stedenbouwkundige conferentie plaats. Er moest een oplossing komen voor de crisis waar alle grote steden in de wereld mee kampten. Maar niemand had een oplossing, de conferentie werd na 3 dagen opgebroken in plaats van de geplande 10 dagen.

Het probleem verdween vanzelf, niet door een ingreep van mensen maar door een technologische vinding. De auto werd gezien als de redder van het milieu, over de hele wereld konden de mensen in de steden weer schone lucht inademenen. En zo leggen LD moeiteloos de link naar de hedendaagse klimaatcrisis. Waarom zouden we er nu veel tijd en geld insteken om het probleem op te lossen als de geschiedenis bewijst dat er steeds een nieuwe vinding komt (die minder kost dan alle huidige opties). De analyse van het klimaatprobleem is in de ogen van LD simpel: er is sprake van wat in economentermen ‘externaliteiten’ wordt genoemd. Er is sprake van een externaliteit als jouw gedrag tot (meestal negatieve) effecten leidt bij een ander en jij betaalt niet voor die door anderen geleden schade. Bij het winnen en afvoeren van kolen zijn de afgelopen eeuw honderdduizend mijnwerkers omgekomen en enkele honderdduizenden gestorven aan stoflongen. Dat zijn dus externaliteiten, de schade zit niet ingecalculeerd in de prijs van een kilo kolen. Of neem iets heel simpels: omdat er auto’s worden gestolen komt iemand op het idee een klem op zijn stuur te zetten. Het stelen van de auto wordt daardoor bemoeilijkt. Maar het effect is dat de auto die ernaast staat en geen stuurklem heeft ineens een veel grotere kans heeft om gestolen te worden. De eigenaar van de buurauto wordt zo geconfronteerd met extra kosten (gestolen auto of stuurklem) die hij niet vergoed krijgt.

De oplossing voor het voorkomen van externaliteiten is in theorie ook simpel. Zorgen dat de extra kosten worden doorbelast, met andere woorden dat de externaliteit wordt geinternaliseerd. Theoretisch kan dan met de opslag iedereen schadeloos worden gesteld. Maar LD wensen iedereen die zo de milieucrisis wil oplossen veel succes. Kortom: alle hoop ligt in een nieuwe vinding. Als pleister op de wonde besteden LD een flink deel van het betreffende hoofdstuk aan een aantal technische oplossingen waar op dit moment aan wordt gewerkt. En dat is een mooi moment om over te gaan op de evaluatie van het boek …

Evaluatie

Een prachtig boek, vlot geschreven, overtuigende voorbeelden, echte eye-openers, leuke puzzeltjes voor op de camping op een stoeltje voor de tent. Een prima kijk op het economendenken, met zijn positieve maar ook met zijn mindere punten. Het boek is daarmee zeker geen kritiekloze oefening in marktdenken, maar laat ook zien hoe het fout of raar kan lopen. En de oplossingen van dat soort gevallen worden er ook niet altijd bij gegeven (kijk maar naar het kinderzitje, het is er gewoon en zal ook nog wel even blijven).

Maar wat economen inderdaad hebben is dat heilige geloof in technologische vooruitgang. En het irritante is dat de geschiedenis ze daarin gelijk geeft. Persoonlijk vind ik de behandeling van de klimaatcrisis (maar in het kielzog daarvan: energiecrisis, voedselcrisis, financiele crisis) te makkelijk en zelfs gevaarlijk. Door dat eeuwige geloof in vooruitgang lijkt het allemaal mee te vallen, hoef ik mijn gedrag niet te veranderen. Hun analyse van Al Gore kan ik nog wel volgen. Gore die in zijn film mensen bang maakt en alleen maar met gedragsverandering lijkt te komen. En economen (mijzelf incluis) geloven niet in gedragsverandering zomaar, een beroep op de moraal doen gaat niet werken. Het gaat om het vinden van de palletjes in het complexe systeem van prikkels zodanig dat ongewenste externaliteiten en irrationaliteiten zoveel mogelijk worden voorkomen. Ook dat is economie. En daar laten LD het helaas afweten.


This post has been viewed 17657 times.

323 reacties

 1. I think this is among the most vital info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The site style is wonderful, the articles is really excellent : D. Good job, cheers|

 2. Everything is very open with a precise explanation of the challenges. It was truly informative. Your site is very helpful. Many thanks for sharing!

 3. I was very happy to find this website. I wanted to thank you for your time for this fantastic read!! I definitely loved every part of it and i also have you saved to fav to check out new things on your blog.

 4. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It’s always interesting to read through articles from other authors and practice a little something from other web sites.

 5. An interesting discussion is worth comment. I believe that you need to write more on this issue, it might not be a taboo subject but usually people don’t speak about these topics. To the next! All the best!!

 6. Iím amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog thatís both educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is an issue that too few people are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I came across this in my search for something regarding this.

 7. Hello there! I could have sworn Iíve visited this website before but after browsing through some of the articles I realized itís new to me. Anyhow, Iím definitely delighted I came across it and Iíll be bookmarking it and checking back often!

 8. You’re so interesting! I don’t think I’ve read something like this before. So good to find somebody with a few genuine thoughts on this subject. Really.. thank you for starting this up. This website is something that is required on the internet, someone with some originality!

 9. I need to to thank you for this good read!! I definitely loved every little bit of it. I have you saved as a favorite to check out new things you postÖ

 10. After going over a number of the blog posts on your website, I truly appreciate your way of writing a blog. I book marked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please check out my website as well and let me know what you think.

 11. I blog frequently and I really thank you for your content. The article has really peaked my interest. I am going to book mark your blog and keep checking for new information about once a week. I opted in for your Feed too.

 12. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am experiencing problems with your RSS. I donít understand why I am unable to join it. Is there anyone else getting identical RSS problems? Anyone that knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 13. My brother suggested I might like this web site. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!|

 14. Your style is very unique compared to other people I have read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this site.

 15. Spot on with this write-up, I truly believe that this website needs much more attention. Iíll probably be returning to see more, thanks for the advice!

 16. Hi there! This article could not be written any better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I most certainly will send this post to him. Pretty sure he’ll have a great read. Thank you for sharing!

 17. I blog frequently and I truly thank you for your content. The article has truly peaked my interest. I will bookmark your website and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed as well.

 18. Hello! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?|

 19. An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who had been conducting a little homework on this. And he actually ordered me lunch simply because I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this matter here on your site.|

 20. Hey! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no backup. Do you have any solutions to stop hackers?|

 21. Wonderful beat ! I would like to apprentice even as you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account aided me a appropriate deal. I have been a little bit acquainted of this your broadcast provided vibrant clear concept|

 22. Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you finding the time and effort to put this article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 23. I wanted to thank you for this wonderful read!! I certainly enjoyed every bit of it. I’ve got you book marked to look at new stuff you postÖ

 24. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have created some nice procedures and we are looking to swap strategies with other folks, please shoot me an e-mail if interested.|

 25. Hello! I just wish to offer you a big thumbs up for your great info you’ve got right here on this post. I am returning to your site for more soon.

 26. Hi there! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Excellent blog and terrific style and design.|

 27. A fascinating discussion is worth comment. I believe that you ought to publish more on this subject, it may not be a taboo subject but generally people don’t speak about these issues. To the next! Cheers!!|

 28. Heya! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the superb work!|

 29. Right here is the perfect site for everyone who hopes to find out about this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject that’s been discussed for decades. Wonderful stuff, just wonderful!|

 30. After looking over a handful of the articles on your web site, I honestly appreciate your way of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark site list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and let me know your opinion.|

 31. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I’ve shared your website in my social networks!|

 32. Everything is very open with a clear explanation of the issues. It was truly informative. Your website is very useful. Thank you for sharing!

 33. Great blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed .. Any ideas? Many thanks!|

 34. It’s awesome to go to see this website and reading the views of all friends about this paragraph, while I am also keen of getting experience.|

 35. Excellent beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your site, how could i subscribe for a blog web site? The account aided me a appropriate deal. I have been tiny bit acquainted of this your broadcast offered vibrant transparent idea|

 36. Superb blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely confused .. Any ideas? Thank you!|

 37. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.|

 38. I’ve been browsing online more than 3 hours nowadays, but I by no means found any attention-grabbing article like yours. It’s beautiful worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made just right content as you probably did, the web will be a lot more useful than ever before.|

 39. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this outstanding blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this site with my Facebook group. Chat soon!|

 40. After going over a handful of the blog posts on your site, I seriously like your way of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please visit my web site as well and tell me what you think.

 41. May I simply say what a comfort to find somebody that really knows what they’re talking about over the internet. You certainly know how to bring an issue to light and make it important. More and more people ought to look at this and understand this side of the story. I was surprised you aren’t more popular given that you surely have the gift.

 42. Your style is very unique compared to other people I have read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just book mark this site.

 43. Howdy! I could have sworn Iíve been to this site before but after going through a few of the posts I realized itís new to me. Regardless, Iím definitely delighted I came across it and Iíll be book-marking it and checking back regularly!

 44. I’ll immediately grab your rss feed as I can’t find your email subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me recognize so that I could subscribe. Thanks.|

 45. When I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I recieve four emails with the same comment. Is there a way you can remove me from that service? Thanks a lot!

 46. An interesting discussion is worth comment. There’s no doubt that that you should write more about this issue, it might not be a taboo matter but usually folks don’t talk about such topics. To the next! Best wishes!!

 47. I truly love your website.. Pleasant colors & theme. Did you create this website yourself? Please reply back as Iím hoping to create my own blog and would like to know where you got this from or exactly what the theme is called. Thank you!

 48. Asking questions are actually pleasant thing if you are not understanding something entirely, but this paragraph offers pleasant understanding yet.|

 49. I must thank you for the efforts you have put in penning this blog. I am hoping to see the same high-grade blog posts by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal site now 😉

 50. I have to thank you for the efforts you have put in penning this website. I really hope to check out the same high-grade content from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own website now 😉

 51. A person necessarily lend a hand to make critically posts I would state. That is the first time I frequented your web page and up to now? I amazed with the analysis you made to create this actual publish extraordinary. Fantastic activity!|

 52. Your style is so unique compared to other folks I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this web site.

 53. Greetings! Very helpful advice in this particular article! It is the little changes that will make the biggest changes. Thanks for sharing!

 54. Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks, However I am experiencing issues with your RSS. I donít know why I can’t join it. Is there anybody having similar RSS problems? Anybody who knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

 55. Hello there! This post couldnít be written any better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I am going to send this post to him. Fairly certain he will have a great read. Thank you for sharing!

 56. After looking at a handful of the blog articles on your site, I truly appreciate your technique of blogging. I saved it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Take a look at my website as well and let me know your opinion.

 57. I needed to put you that little remark to give thanks over again regarding the extraordinary thoughts you have documented at this time. This has been really pretty open-handed of people like you to make extensively exactly what some people might have distributed as an electronic book to get some money for themselves, particularly seeing that you could have tried it if you ever considered necessary. The thoughts as well acted like a easy way to know that other people online have a similar passion much like my own to realize great deal more with respect to this condition. I’m sure there are many more fun times ahead for individuals who see your site.

 58. Greetings! Very helpful advice within this article! It is the little changes that make the most important changes. Many thanks for sharing!

 59. sangat populer di negara indonesia. Dan untuk modal bermain judi slot online juga sangat murah mari segera lakukan daftar slot online di King138. Dan membuktikan nya sendiri minimum deposit hanya sebesar 20 ribu rupiah saja. Bagi para member atau penjudi yang ingin tahu lebih lanjut tentang slot online apa saja keuntungan yang akan kalian dapatkan. Di situs judi slot online King138 terpercaya no 1 di indonesia? Karena masih banyak orang yang tidak tahu apa saja keuntungan yang di berikan oleh King138 slot online terbaik 2021. Karena masih ratusan juta penduduk di indonesia kebingungan untuk mencari mana situs slot online yang memb hoki99

 60. sangat populer di negara indonesssia. Dan untuk modal bermain judi slot online juga sangat murah mari segera lakukan daftar slot online di King138. Dan membuktikan nya sendiri minimum deposit hanya sebesar 20 ribu rupiah saja. Bagi para member atau penjudi yang ingin tahu lebih lanjut tentang slot online apa saja keuntungan yang akan kalian dapatkan. Di situs judi slot online King138 terpercaya no 1 di indonesia? Karena masih banyak orang yang tidak tahu apa saja keuntungan yang di berikan oleh King138 slot online terbaik 2021. Karena masih ratusan juta penduduk di indonesia kebingungan untuk mencari mana situs slot online yang memb hoki99

 61. sangat populer di negarass indonesssia. Dan untuk modal bermain judi slot online juga sangat murah mari segera lakukan daftar slot online di King138. Dan membuktikan nya sendiri minimum deposit hanya sebesar 20 ribu rupiah saja. Bagi para member atau penjudi yang ingin tahu lebih lanjut tentang slot online apa saja keuntungan yang akan kalian dapatkan. Di situs judi slot online King138 terpercaya no 1 di indonesia? Karena masih banyak orang yang tidak tahu apa saja keuntungan yang di berikan oleh King138 slot online terbaik 2021. Karena masih ratusan juta penduduk di indonesia kebingungan untuk mencari mana situs slot online yang memb hoki99

 62. you are truly a good webmaster. The site loading speed is incredible. It seems that you are doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you’ve performed a fantastic job on this topic!|

 63. May I simply just say what a comfort to uncover somebody who truly knows what they’re talking about on the internet. You actually understand how to bring an issue to light and make it important. A lot more people should check this out and understand this side of your story. I was surprised that you aren’t more popular since you definitely possess the gift.

 64. sangat populer di neasdgarass indonesssia. Dan untuk modal bermain judi slot online juga sangat murah mari segera lakukan daftar slot online di King138. Dan membuktikan nya sendiri minimum deposit hanya sebesar 20 ribu rupiah saja. Bagi para member atau penjudi yang ingin tahu lebih lanjut tentang slot online apa saja keuntungan yang akan kalian dapatkan. Di situs judi slot online King138 terpercaya no 1 di indonesia? Karena masih banyak orang yang tidak tahu apa saja keuntungan yang di berikan oleh King138 slot online terbaik 2021. Karena masih ratusan juta penduduk di indonesia kebingungan untuk mencari mana situs slot online yang memb hoki99

 65. sangat populer di neasdgasdaaasrass inasdonesssia. Dan untuk modal bermain judi slot online juga sangat murah mari segera lakukan daftar slot online di King138. Dan membuktikan nya sendiri minimum deposit hanya sebesar 20 ribu rupiah saja. Bagi para member atau penjudi yang ingin tahu lebih lanjut tentang slot online apa saja keuntungan yang akan kalian dapatkan. Di situs judi slot online King138 terpercaya no 1 di indonesia? Karena masih banyak orang yang tidak tahu apa saja keuntungan yang di berikan oleh King138 slot online terbaik 2021. Karena masih ratusan juta penduduk di indonesia kebingungan untuk mencari mana situs slot online yang memb hoki99

 66. Hi there! This blog post couldnít be written any better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I most certainly will forward this post to him. Pretty sure he will have a great read. Thanks for sharing!

 67. That is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Brief but very accurate infoÖ Many thanks for sharing this one. A must read article!

 68. I blog often and I really thank you for your information. Your article has really peaked my interest. I will bookmark your website and keep checking for new details about once a week. I opted in for your Feed as well.

 69. sangat populer di neasdgasdaaasrass inasdonesssia. Daasd untuk modal bermain judi slot online juga sangat murah mari segera lakukan daftar slot online di King138. Dan membuktikan nya sendiri minimum deposit hanya sebesar 20 ribu rupiah saja. Bagi para member atau penjudi yang ingin tahu lebih lanjut tentang slot online apa saja keuntungan yang akan kalian dapatkan. Di situs judi slot online King138 terpercaya no 1 di indonesia? Karena masih banyak orang yang tidak tahu apa saja keuntungan yang di berikan oleh King138 slot online terbaik 2021. Karena masih ratusan juta penduduk di indonesia kebingungan untuk mencari mana situs slot online yang memb hoki99

 70. sangat populer di neasdasdgasdaaasrass inasdonesssia. Daasd untuk modal bermain judi slot online juga sangat murah mari segera lakukan daftar slot online di King138. Dan membuktikan nya sendiri minimum deposit hanya sebesar 20 ribu rupiah saja. Bagi para member atau penjudi yang ingin tahu lebih lanjut tentang slot online apa saja keuntungan yang akan kalian dapatkan. Di situs judi slot online King138 terpercaya no 1 di indonesia? Karena masih banyak orang yang tidak tahu apa saja keuntungan yang di berikan oleh King138 slot online terbaik 2021. Karena masih ratusan juta penduduk di indonesia kebingungan untuk mencari mana situs slot online yang memb hoki99

 71. sangat populer asddi neasdasdgasdaaasrass inasdonesssia. Daasd untuk modal bermain judi slot online juga sangat murah mari segera lakukan daftar slot online di King138. Dan membuktikan nya sendiri minimum deposit hanya sebesar 20 ribu rupiah saja. Bagi para member atau penjudi yang ingin tahu lebih lanjut tentang slot online apa saja keuntungan yang akan kalian dapatkan. Di situs judi slot online King138 terpercaya no 1 di indonesia? Karena masih banyak orang yang tidak tahu apa saja keuntungan yang di berikan oleh King138 slot online terbaik 2021. Karena masih ratusan juta penduduk di indonesia kebingungan untuk mencari mana situs slot online yang memb hoki99

 72. sangat populer asddi nseaassdassdgassdaaasrass inasdonesssia. Daasd untuk modal bermain judi slot online juga sangat murah mari segera lakukan daftar slot online di King138. Dan membuktikan nya sendiri minimum deposit hanya sebesar 20 ribu rupiah saja. Bagi para member atau penjudi yang ingin tahu lebih lanjut tentang slot online apa saja keuntungan yang akan kalian dapatkan. Di situs judi slot online King138 terpercaya no 1 di indonesia? Karena masih banyak orang yang tidak tahu apa saja keuntungan yang di berikan oleh King138 slot online terbaik 2021. Karena masih ratusan juta penduduk di indonesia kebingungan untuk mencari mana situs slot online yang memb hoki99

 73. sangat populer asddi nseaasssdassdgsassdaaasrass inasdonesssia. Daasd untuk modal bermain judi slot online juga sangat murah mari segera lakukan daftar slot online di King138. Dan membuktikan nya sendiri minimum deposit hanya sebesar 20 ribu rupiah saja. Bagi para member atau penjudi yang ingin tahu lebih lanjut tentang slot online apa saja keuntungan yang akan kalian dapatkan. Di situs judi slot online King138 terpercaya no 1 di indonesia? Karena masih banyak orang yang tidak tahu apa saja keuntungan yang di berikan oleh King138 slot online terbaik 2021. Karena masih ratusan juta penduduk di indonesia kebingungan untuk mencari mana situs slot online yang memb hoki99

 74. The next time I read a blog, I hope that it won’t fail me as much as this one. After all, I know it was my choice to read through, but I actually believed you’d have something useful to say. All I hear is a bunch of whining about something that you can fix if you were not too busy seeking attention.

 75. Good day! I could have sworn Iíve visited your blog before but after going through some of the posts I realized itís new to me. Regardless, Iím certainly happy I found it and Iíll be bookmarking it and checking back regularly!

 76. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis. It’s always helpful to read articles from other writers and practice a little something from their web sites.

 77. Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it 😉 I’m going to come back once again since I book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 78. Can I simply just say what a relief to find someone who truly understands what they’re discussing on the internet. You certainly realize how to bring an issue to light and make it important. More and more people really need to read this and understand this side of the story. I was surprised that you are not more popular since you certainly possess the gift.

 79. I blog frequently and I genuinely thank you for your information. This great article has truly peaked my interest. I will take a note of your site and keep checking for new details about once per week. I subscribed to your RSS feed too.

 80. I blog often and I genuinely appreciate your information. This article has really peaked my interest. I am going to bookmark your blog and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed too.

 81. Everything is very open with a precise clarification of the challenges. It was really informative. Your site is very useful. Thanks for sharing!

 82. I absolutely love your site.. Excellent colors & theme. Did you make this site yourself? Please reply back as Iím looking to create my own website and would love to learn where you got this from or just what the theme is called. Appreciate it!

 83. An interesting discussion is definitely worth comment. I believe that you need to publish more about this subject, it may not be a taboo matter but generally folks don’t talk about such issues. To the next! Best wishes!!

 84. I was more than happy to discover this web site. I need to to thank you for your time due to this fantastic read!! I definitely enjoyed every part of it and i also have you book-marked to see new things in your web site.

 85. When I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I get four emails with the same comment. Is there a means you can remove me from that service? Thanks!

 86. The very next time I read a blog, I hope that it does not disappoint me just as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read through, but I genuinely thought you’d have something helpful to say. All I hear is a bunch of crying about something that you could possibly fix if you were not too busy looking for attention.

 87. Hello! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thanks a ton!

 88. Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It will always be useful to read through articles from other writers and use something from their web sites.

 89. I blog frequently and I genuinely thank you for your information. Your article has truly peaked my interest. I am going to book mark your website and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your Feed too.

 90. This is the perfect website for everyone who hopes to find out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I actually will need toÖHaHa). You definitely put a fresh spin on a subject which has been written about for a long time. Great stuff, just great!

 91. Aw, this was an incredibly nice post. Spending some time and actual effort to make a top notch articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a whole lot and don’t seem to get nearly anything done.

 92. I’m pretty pleased to discover this web site. I want to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely liked every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff in your blog.

 93. The next time I read a blog, I hope that it doesn’t disappoint me just as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read, but I actually thought you would have something useful to talk about. All I hear is a bunch of whining about something that you could possibly fix if you were not too busy seeking attention.

 94. You have made some decent points there. I checked on the internet for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 95. Hello there! This blog post could not be written any better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I’ll forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

 96. When I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I recieve four emails with the exact same comment. Is there an easy method you are able to remove me from that service? Thank you!

 97. May I simply say what a comfort to find somebody that genuinely understands what they are talking about on the web. You certainly understand how to bring an issue to light and make it important. More and more people must read this and understand this side of the story. I can’t believe you aren’t more popular because you most certainly possess the gift.

 98. Can I just say what a relief to find an individual who genuinely knows what they’re talking about on the web. You actually know how to bring an issue to light and make it important. More people must check this out and understand this side of the story. I was surprised that you aren’t more popular since you certainly have the gift.

 99. You are so awesome! I do not suppose I’ve read a single thing like this before. So good to discover another person with unique thoughts on this subject. Seriously.. thanks for starting this up. This site is one thing that’s needed on the web, someone with a bit of originality!

 100. Iím impressed, I must say. Rarely do I come across a blog thatís both equally educative and entertaining, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which too few people are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this during my hunt for something concerning this.

 101. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis. It’s always useful to read through articles from other writers and use something from other websites.

 102. Good web site you have got here.. Itís difficult to find high quality writing like yours nowadays. I really appreciate people like you! Take care!!

 103. I was more than happy to discover this web site. I wanted to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely loved every bit of it and I have you saved to fav to see new information on your website.

 104. Next time I read a blog, Hopefully it does not disappoint me as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read, however I actually thought you would have something useful to say. All I hear is a bunch of complaining about something that you could possibly fix if you were not too busy seeking attention.

 105. That is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Brief but very precise infoÖ Appreciate your sharing this one. A must read article!

 106. Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks, However I am encountering problems with your RSS. I donít know why I cannot join it. Is there anybody else getting the same RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

 107. An intriguing discussion is worth comment. I think that you ought to publish more about this subject, it may not be a taboo subject but usually folks don’t speak about such topics. To the next! All the best!!

 108. I’ve recently started a website, the info you provide on this website has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. “Money is power, freedom, a cushion, the root of al evil, the sum of all blessings.” by Carl Sandburg.

 109. A fascinating discussion is worth comment. I do think that you need to publish more on this subject, it might not be a taboo matter but usually folks don’t discuss these issues. To the next! Best wishes!!

 110. Hello there, I do think your site could be having browser compatibility issues. When I look at your web site in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, excellent blog!

 111. Having read this I believed it was extremely informative. I appreciate you finding the time and effort to put this informative article together. I once again find myself spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 112. I have to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog. I’m hoping to view the same high-grade content from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own blog now 😉

 113. Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon every day. It’s always exciting to read articles from other writers and use something from their websites.

 114. I must thank you for the efforts you’ve put in penning this website. I’m hoping to view the same high-grade blog posts from you later on as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own blog now 😉

 115. I must thank you for the efforts you’ve put in penning this website. I really hope to view the same high-grade content by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own site now 😉

 116. I am not sure where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great information I was looking for this info for my mission.

 117. I need to to thank you for this great read!! I certainly enjoyed every little bit of it. I’ve got you book marked to check out new things you postÖ

 118. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who was doing a little homework on this. And he in fact bought me dinner because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this issue here on your web site.

 119. Great site you have here.. Itís difficult to find high-quality writing like yours nowadays. I seriously appreciate individuals like you! Take care!!

 120. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our entire community will be grateful to you.|

 121. May I just say what a comfort to uncover a person that actually knows what they’re talking about on the internet. You actually understand how to bring an issue to light and make it important. More people must check this out and understand this side of your story. It’s surprising you are not more popular given that you surely have the gift.

 122. After looking at a number of the articles on your web site, I honestly like your technique of writing a blog. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my website as well and let me know your opinion.

 123. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a friend who had been conducting a little homework on this. And he actually ordered me dinner due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this topic here on your site.

 124. After looking into a handful of the articles on your website, I truly like your technique of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Take a look at my web site too and let me know how you feel.

 125. A fascinating discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you need to publish more on this topic, it might not be a taboo matter but generally people do not speak about these topics. To the next! Best wishes!!

 126. This is the right web site for everyone who really wants to find out about this topic. You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want toÖHaHa). You certainly put a fresh spin on a subject which has been written about for a long time. Excellent stuff, just great!

 127. Great blog you’ve got here.. Itís hard to find good quality writing like yours nowadays. I seriously appreciate individuals like you! Take care!!

 128. Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am going through issues with your RSS. I donít understand the reason why I cannot subscribe to it. Is there anybody else having identical RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 129. Greetings from Florida! I’m bored at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome site!

 130. Right here is the right site for anyone who hopes to understand this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally would want toÖHaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that’s been written about for ages. Excellent stuff, just excellent!

 131. An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a little homework on this. And he in fact bought me breakfast due to the fact that I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this topic here on your site.

 132. Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am going through problems with your RSS. I donít understand why I cannot join it. Is there anyone else getting the same RSS issues? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 133. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who had been conducting a little research on this. And he in fact ordered me breakfast simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this subject here on your blog.

 134. Right here is the right site for anyone who would like to understand this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want toÖHaHa). You definitely put a new spin on a topic that has been discussed for many years. Wonderful stuff, just wonderful!

 135. The very next time I read a blog, I hope that it does not fail me as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read through, nonetheless I genuinely thought you would probably have something useful to talk about. All I hear is a bunch of crying about something you could possibly fix if you were not too busy seeking attention.

 136. May I simply say what a relief to discover somebody that actually understands what they’re talking about on the internet. You actually realize how to bring a problem to light and make it important. More people need to look at this and understand this side of your story. I can’t believe you’re not more popular given that you certainly possess the gift.

 137. Your style is really unique in comparison to other folks I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just book mark this web site.

 138. This is the right webpage for anyone who wants to understand this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I really would want toÖHaHa). You definitely put a new spin on a topic that’s been discussed for decades. Excellent stuff, just wonderful!

 139. The very next time I read a blog, I hope that it does not fail me just as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read, nonetheless I really thought you would have something useful to talk about. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you were not too busy searching for attention.

 140. An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a little homework on this. And he actually bought me lunch because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this matter here on your website.

 141. You’re so cool! I don’t think I’ve truly read through anything like this before. So nice to find another person with some genuine thoughts on this subject. Seriously.. many thanks for starting this up. This site is something that is needed on the internet, someone with a bit of originality!

 142. After looking over a few of the articles on your website, I really like your technique of blogging. I book marked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my web site too and tell me how you feel.

 143. Good day! I could have sworn Iíve visited this site before but after looking at many of the articles I realized itís new to me. Regardless, Iím definitely pleased I came across it and Iíll be book-marking it and checking back often!

 144. An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who was conducting a little homework on this. And he in fact ordered me breakfast simply because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this issue here on your web page.

 145. You are so cool! I don’t believe I have read a single thing like this before. So wonderful to discover somebody with some original thoughts on this subject matter. Really.. many thanks for starting this up. This web site is something that’s needed on the internet, someone with some originality!

 146. Hello! I just would like to give you a big thumbs up for the excellent info you’ve got here on this post. I will be coming back to your site for more soon.

 147. When I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I receive 4 emails with the same comment. Is there a means you can remove me from that service? Kudos!

 148. Spot on with this write-up, I honestly think this web site needs a great deal more attention. Iíll probably be returning to see more, thanks for the advice!

 149. This is the perfect blog for anybody who wishes to understand this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually will need toÖHaHa). You definitely put a new spin on a subject that’s been discussed for many years. Wonderful stuff, just great!

 150. Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it 😉 I am going to return yet again since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 151. After I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment. There has to be a way you can remove me from that service? Thanks!

 152. I need to to thank you for this great read!! I absolutely loved every bit of it. I’ve got you bookmarked to check out new stuff you postÖ

 153. Spot on with this write-up, I really believe that this amazing site needs much more attention. Iíll probably be back again to read through more, thanks for the advice!

 154. Great write-up, I am normal visitor of one’s site, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 155. Aw, this was an incredibly good post. Spending some time and actual effort to make a really good articleÖ but what can I sayÖ I put things off a lot and never manage to get nearly anything done.

 156. Next time I read a blog, Hopefully it does not fail me just as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read, however I actually thought you would have something interesting to say. All I hear is a bunch of moaning about something that you could fix if you were not too busy searching for attention.

 157. Hello there! I just want to offer you a huge thumbs up for the excellent information you have right here on this post. I will be returning to your blog for more soon.

 158. Next time I read a blog, Hopefully it does not fail me as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read, nonetheless I actually believed you’d have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of crying about something that you could possibly fix if you weren’t too busy looking for attention.

 159. Right here is the right webpage for anybody who would like to understand this topic. You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally will need toÖHaHa). You definitely put a new spin on a subject that’s been discussed for ages. Great stuff, just excellent!

 160. Spot on with this write-up, I seriously believe that this amazing site needs a great deal more attention. Iíll probably be back again to see more, thanks for the information!

 161. After I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the exact same comment. There has to be a way you are able to remove me from that service? Thanks!

 162. You made some good points there. I checked on the web for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 163. Iím amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog thatís equally educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which too few men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy I stumbled across this during my hunt for something relating to this.

 164. I need to to thank you for this great read!! I certainly loved every bit of it. I have you bookmarked to check out new things you postÖ

 165. Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and just couldn’t come across. What an ideal site.

 166. Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it 😉 I may come back once again since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.

 167. An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who has been doing a little research on this. And he in fact ordered me lunch because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this matter here on your internet site.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.