Boekordening Bas Haring ‘Plastic Panda’s’

Boekbespreking van Bas Haring’s Plastic panda’s (2011). Ditmaal in (weer) een ander format gegoten. Aanleiding was een discussie die ik een aantal weken geleden bijwoonde tussen de auteur en een aantal ‘opponenten’. Het was verwarrend de discussie goed te volgen. Wat was nu een nieuw argument en wat was een herhaling van hetzelfde argument in andere woorden?

Ik had behoefte aan een overzicht van de logica van de opbouw van het betoog. Wat voor soort stellingen en argumenten zitten er nu in het verhaal van Bas Haring? Ik nam het idee van een economisch model als ordeningsprincipe (of metafoor). In een economisch model heb je exogenen die vooraf bepaald worden en het model ‘in gaan’. Vervolgens heb je het eigenlijk model (de vergelijkingen die het gedrag beschrijven, vaak zijn deze geschat op basis van empirische data) en tenslotte heb je de uitkomsten die het model genereert.

Op deze manier zou je snel kunnen zien wat er speelt in de discussie. Is het een vooraf bepaalde input waar de sprekers over van mening verschillen (ander geloof, andere feiten waarop ze zich baseren)? Gebruiken ze andere argumenten (het model)? Of maken ze fouten in hun berekening, zijn ze niet consequent in hun redenering (de uitkomsten)?

Voor beter leesbare versie, download pdf:

klik hier voor download

Geplaatst in Overig.