Anders betalen begint met anders denken 17 januari 2012

Gisteren was ik aanwezig op een seminar met de titel ‘Anders betalen begint met anders denken’. Locatie Utrecht, Hoog Catharijne. Organisatoren LvdO (Leren voor duurzame Ontwikkeling, onderdeel van Agentschap NL voorheen Senter Novem) en Qoin. Via een aantal projecten die we doen rondom duurzame (gebieds-) ontwikkeling en via onze website slimme financiering zijn we bij dit onderwerp betrokken geraakt. Ik was vooral benieuwd of er belangstelling voor dit onderwerp was, wat voor mensen er op af komen en wat er inhoudelijk wordt besproken.

Setting

Het geheel speelt zich af in een lounge-achtig vergadercentrum, her en der koffie-machines, een hoop mensen verscholen achter hun laptops met wifi verbindingen, her en der een overlegje in een klein groepje en ook hier met die laptop erbij, grofhouten bankjes, grote lange tafels, je kent het wel. Mooie grote zaal (overal een flesje water op de vele rijen stoelen) en na een half uur binnendruppelen door vertraagde treinen uiteindelijk tjokvol, ik schat zo’n 100 mensen, dus belangstelling enorm (inschrijving is vervroegd gestopt wegens overtekening). Deelnemers van diverse pluimage, ik zie grote bedrijven, gemeentes, belangenclubs, zelfstandig adviseurs.Veel informele kleding met her en der een verdwaald pak.

Programma

Als algemene inleiding 2 plenaire presentaties, daarna uiteen in 3 subgroepen naar andere zaaltjes (met 30 personen per groep dus geen kleine zaaltjes). Op het eind plenair bespreken van de uitkomsten van de 3 sessies. Onderwerpen van de 3 sessies:

 • C3 handelsnetwerk voor het MKB (door samenwerking en het gebruik van regio-Euro’s liquiditeitsproblemen oplossen).
 • Caire, tijdsgeld in de zorg door inzet vrijwilligers.
 • Lokaal geproduceerde energie als drager voor community currencies.

Plenaire lezing: transities en Community Currencies

Een verhaal van Harry te Riele van Storrmcs. Op zoek naar patronen voor transities. Aanleiding is dat er zich een aantal catastrofes na elkaar voordoen. Daarna roept men: dit nooit meer en steekt de koppen bij elkaar. Er komt focus op het realiseren van deze ambitie. Vervolgens slaagt men in de doelstelling. Zozeer zelfs dat er een versterkende loop ontstaat, er ontstaat een J-curve, een exponentiële ontwikkeling Ondertussen ontstaan er ook (steeds meer) negatieve bij-effecten. Totdat die bij-effecten zodanig worden dat er een tegenbeweging ontstaat. Er ontstaat een onderstroom van protest en verzet. Bij voldoende kritische massa van de onderstroom volgen corrigerende maatregelen, nieuwe wet- en regelgeving, behoefte aan een nieuw verhaal etc.

Voorbeeld 1, landbouw. Hongersnoden zijn hier de drijvende krachten. Halverwege de vorige eeuw wordt geroepen ‘dit nooit meer, nooit meer honger’ en zet men in op de doelstelling maximaliseer de opbrengsten van de grond. Er komen allerlei Europese programma’s. De opbrengsten per hectare laten na de jaren 50 een exponentieel verloop zien. Vanaf de jaren 70 en 80 worden de negatieve bij-effecten duidelijk. Vervuiling van de grond, ontbossing etc. Er ontstaat een tegenbeweging en sinds een jaar of 20 is de agrarische sector aan het herbezinnen op de oorspronkelijke doelstelling en/of is er behoefte aan een nieuw verhaal.

Voorbeeld 2, de financiële sector. Twee wereldoorlogen en tientallen miljoenen doden. Na WO II zegt men: dit nooit meer, nooit meer oorlogen. De ambitie wordt om economische groei te krijgen, welvaart door samenwerking en door openstellen van de grenzen, geen belemmeringen en realisatie van vrijhandel. De dollar vervult een sleutelpositie in dit nieuwe groeisysteem. Er ontstaat weer een J-curve, we zien welvaart en groei die we nooit eerder hebben gezien.  Met de val van de muur in 1989 vallen een aantal politieke tegenkrachten weg. De ideologie van de vrije markt tekent zich af. Met de komst van ICT als ondersteunende kracht gaan alle remmen los. Tot de nadelen beginnen op te spelen. Uitputting van grondstoffen, vervuiling, scheve inkomensverdeling, financiële instabiliteit. Er ontstaat een tegenbeweging, zie o.a. No Logo van Naomi Klein. Tot de crash van 2008 en de crisis waar we nu al een aantal jaren inzitten. Nieuwe tegenbewegingen, behoefte aan een nieuw verhaal. Andere betaalsystemen is ook zo’n onderstroom.

Mooi verhaal. Herkenbaar patroon. Ik had er een paar vragen bij en omdat de groep te groot was en de tijd te kort dus maar hier.

 • Is er in de landbouw sprake geweest van een transitie? Van een nieuw verhaal? Hoe luidt dat verhaal?
 • Wat kan de tweede transitie (financieel groeimodel) leren van de eerdere transitie (landbouw)?
 • Zijn interventies mogelijk en zinvol?
 • Of moeten we zeggen: zo gaan die dingen, so what, elke keer komt er een tegenbeweging en aanpassing van de oorspronkelijke ambities, het lost zichzelf wel op?

De tweede lezing wordt verzorgd door Qoin (in de persoon van Rob van Hilten) en gaat over de achtergrond en geschiedenis van community currencies. Ik onthoud een paar dingen van deze lezing:

 • Alternatieve geldsystemen hebben in de geschiedenis meermalen en op vele plekken hun nut bewezen. Het kan dus en het werkt.
 • Centraal in de gedachte staat dat het om een 2e geldsysteem gaat bovenop of naast een bestaand officieel geldsysteem. Het vervangt dus uitdrukkelijk niet het bestaande geldsysteem.
 • Voor een gemeenschap is veerkracht belangrijk. En veerkracht staat tegenover toenemende specialisatie en onderlinge afhankelijkheid. Ik zie een economische curve voor me waarbij veerkracht op de ene as staat en rijkdom/specialisatie op de andere. Je kunt erg rijk worden door extreem te specialiseren, maar hierdoor krijg je schaalvergroting , monoculturen en een bijzonder hoog risicoprofiel. Als het fout gaat, dan gaat het ook goed fout. Het andere uiterste op de curve is een eenling die alles zelf doet en van niemand afhankelijk is, maar daardoor ook beperkt welvarend zal worden met een laag risicoprofiel. Een tweede geldsysteem zoekt op de curve een tussenpositie of optimum op: voldoende specialisatie binnen een lokale gemeenschap, maar met verbinding met de grotere wereld. Iets lagere welvaart in groeitermen maar ook een lager risicoprofiel en minder kwetsbaarheid.
 • Voor succes is het noodzakelijk dat een grote partij toe treedt. Alleen met kleine partijen blijkt het alternatieve betaalsysteem na een aantal jaren steeds weer af te sterven.

Ook hier zijn weer vele vragen te stellen (en ik ben ervan overtuigd dat het vele materiaal dat op internet te vinden is hier ook antwoorden kan geven):

 • Moet er per se een ander systeem naast bestaan? Hoe gaat het als er uitsluitend zo’n ander systeem bestaat?
 • Wat precies zijn de condities of randvoorwaarden waarbinnen dit concept zijn goede werk doet? In de voorbeelden leek het erop dat er sprake moet zijn van een onderbestedingsevenwicht en van lokale potentie (werkloosheid die door uitgifte van eigen bonnen deels kon worden opgelost met medewerking van lokale middenstand).
 • Is het een tijdelijke oplossing of kan het ook structureel een rol vervullen en welke dan?
 • Als de systemen dan wereldwijd hun praktische nut hebben bewezen waarom is het dan zo moeilijk er hier een van de grond te krijgen?
 • Wat zijn met de komst van de moderne ict- en internet-techniek nieuwe mogelijkheden die daarvoor niet mogelijk waren? Hoe wordt/kan het anders en beter hierdoor?

Jammer ook dat niet even stil werd gestaan bij het verdienmodel van Qoin zelf. Qoin is een van de mede-organisatoren van deze middag en bestaat al langere tijd. Wat is hun belang, waar verdienen zij hun geld of punten mee? Rob gaf overigens zelf een voorbeeld van hoe het zou kunnen: ik geef een lezing voor 1200 punten, ik vraag iemand in de zaal om voor 1600 punten bij mij een advies te komen verrichten, saldo Qoin -400, saldo van de zaal +400. Paradox van deze middag was dat van geen enkele partij het verdienmodel expliciet werd gemaakt. LvdO iets met subsidies neem ik aan, Qoin geen flauw idee, Caire ook niet duidelijk maar zie hieronder.

Sessie: Caire.nu

Ik had graag bij alle sessies aanwezig willen zijn maar dat is technisch nu eenmaal niet mogelijk. Hier een korte persoonlijke impressie van de Caire presentatie.

Waar gaat het om? De vraag naar zorgdiensten zal de komende decennia alleen maar toenemen (o.a. door de vergrijzing), dat betekent een enorme stijging van de inzet van personeel en menskracht. Daar is het geld en de mensen niet voor beschikbaar. Aan de andere kant heeft de kring mensen om de vragers heen (de lokale gemeenschap) potentie hier een bijdrage te leveren. Het concept is eigenlijk heel simpel. Caire wil een marktplaats zijn voor vraag en aanbod van lokale zorg gericht op het vrijwilligers circuit. Ik zoek iemand die mij naar het ziekenhuis kan brengen. Ik zet een oproep op het Caire netwerk. Iemand uit mijn buurt wil graag voor mij rijden en wij sluiten een deal. De chauffeur bouwt daarmee punten en waardering op (gesproken werd van caire-miles en caires-smiles). Die punten kun je voor je eigen (latere) behoefte inzetten dan wel (in de toekomst) inruilen voor echte goederen of diensten in de lokale economie (als voorbeeld werd bioscoopbezoek genoemd). Ook mooi is dat het systeem uit gaat van de kracht van de burger. Ook iemand met een ziekte kan nog heel veel dingen en die kun je dus ook aanbieden in het systeem.

Er is een digitale marktplaats waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten ontwikkeld en het zou hier gaan om open source software die algemeen gebruikt kan worden zonder betaling. Specifiek voor eigen toepassing kan het systeem gekocht of gehuurd worden tegen normale betaling. Ook kunnen diensten worden ingehuurd van Caire om de opstart van zo’n locale applicatie te begeleiden. Bij dit initiatief is een aantal grote spelers betrokken (een verzekeraar en een bank en aantal gemeentes). Per 1 februari 2012 gaat het van start. Of het gaat werken is gewoonweg niet bekend, geven de initiatiefnemers ruiterlijk toe. In het buitenland (Japan werd een aantal keren aangehaald) is dit systeem echter bewezen succesvol.

Ook hier weer een paar vragen en bedenkingen:

 • Zoals gezegd: wat is het verdienmodel van Caire?
 • Een mooi initiatief en ik hoop dat het gaat werken. Maar ergens zit een stemmetje in mij dat zegt: is dit niet een legitimatie van grote partijen om hun bestaande ding te kunnen blijven doen ook al is dat inefficiënt (en/of behoefte aan een nieuw verhaal, zie hierboven Harry te Riele). Het is gewoon een slimme bezuinigingsoperatie door de inzet van vrijwilligers. Eventueel bestaande (niet marktconforme) salarissen en bonussen binnen de verzekeraar en bank worden zo gelegitimeerd.
 • Waarom laten die grote partijen niet het goede voorbeeld zien door de punten geldig te maken voor korting op de hypotheek, betaling van de ziektekosten premie, vermindering van de belasting? Naar mijn smaak werd iets te heftig benadrukt dat dit echt een systeem erbij is want ‘wij blijven tenslotte een financiële instelling’ en ‘mijn hypotheek moet ook worden betaald’.
 • Er is goed nagedacht over de juridische structuur van Caire. Het gaat om een coöperatie met leden. Iedereen kan lid worden (svp de condities melden van toetreding) en er is een bestuur, ledenraad etc. Maar hoe voorkom ik nu dat er uiteindelijk een nieuwe organisatie ontstaat waar weer gewoon wat mensen op de loonlijst staan die papier verschuiven?
 • In wezen gaat het technisch om een eenvoudige opzet. Sterker nog, daar zijn al gratis systemen voor te vinden op internet. De truc is dat grote partijen zich moeten scharen achter het concept en dat er een kritische massa van gebruikers komt. Maar dat hoeft op zichzelf niets te kosten. Ik vermoed dat er nu al veel geld is gaan zitten in adviesbureaus die een huisstijl ontwikkelen, logootje hier en daar, reclame zus en zo, acquisitie en lobby-werk her en der.
 • Nog vele praktische vragen: wat doe je als het steeds dezelfde mensen zijn die een beroep doen en steeds dezelfde die een vraag uitzetten? Het gaat hier bewust om een uur-voor-uur systeem, wat doe je als bepaalde diensten schaars zijn en een uur geen uur meer is? En zo kan ik er nog wel tien of twintig bedenken.
 • Maar los van dit soort zwartkijkerij (maar mensen, transparantie mag, laat gewoon zien die cijfers!) is het mooi dat er zoiets aan staat te komen. Voor mij weer een bevestiging dat het kan en niet zo ingewikkeld hoeft te zijn.

Afsluiting

Een zinvolle middag. Prima georganiseerd, zowel qua vorm als qua inhoud. Ik denk dat ‘we’ dit vaker moeten doen. De groep hoeft voor mij niet zo groot te zijn. Maar is voor mij wel een teken dat het leeft, dat er iets aan staat te komen.

Rudy van Stratum

 


This post has been viewed 13702 times.

Geplaatst in Overig.

249 reacties

 1. This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved
  to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.

  I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

  Have a look at my web-site :: judi Slot deposit Pulsa

 2. Good day I am so happy I found your site, I really
  found you by error, while I was lookng on Yahoo for something
  else, Regardless I am here now and would just
  like to say many thanks for a incredible post and a all round
  interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the
  minute but I have saved it and also added in your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the superb work.

  My website: daftar slot367

 3. I do not know if it’s just me or if everybody else experiencing problems with your site.
  It looks like some of the written text within your content are
  running off the screen. Can somebody else please
  comment and let me know if this is happening to them too?
  This could be a issue with my web browser because I’ve had this happen previously.
  Kudos

  Here is my website: judi slot online

 4. Excellent items from you, man. I’ve take note
  your stuff prior to and you’re just extremely wonderful.
  I actually like what you have got right here, really like what you
  are stating and the best way wherein you are saying it. You’re making it enjoyable and
  you continue to take care of to keep it wise. I cant wait
  to learn far more from you. This is actually a great
  website.

  my web-site slot deposit pulsa

 5. Hey! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay.
  I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.

  Here is my homepage … slot367

 6. I do not know if it’s just me or if everybody else experiencing problems with your website.
  It appears like some of the written text on your content are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know
  if this is happening to them as well? This may be a problem with my internet browser
  because I’ve had this happen previously. Appreciate it

  my web page – judi slot online

 7. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter
  to be really something that I think I would never understand.
  It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

  Take a look at my website :: slot online

 8. I must thank you for the efforts you’ve put in penning this site.
  I am hoping to check out the same high-grade content by you in the future as
  well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to
  get my own website now 😉

  Also visit my blog: slot deposit pulsa

 9. Thank you for some other fantastic post. The place else could anyone get
  that kind of info in such a perfect approach of writing?

  I have a presentation next week, and I’m on the look for such
  info.

  Check out my web-site … slot online

 10. Hi would you mind sharing which blog platform you’re using?

  I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having
  a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m
  looking for something completely unique.
  P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

  Feel free to visit my website; slot online

 11. I got this web page from my pal who shared with me regarding this website
  and at the moment this time I am visiting this website and reading very informative content at this
  place.

 12. I know this if off topic but I’m looking into starting
  my own blog and was wondering what all is required to get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web smart so I’m not 100% certain.
  Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Cheers

 13. Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with
  SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted
  keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share.
  Thank you!

 14. Hi, I think your blog could possibly be having web browser compatibility problems.
  Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine
  however when opening in IE, it has some overlapping
  issues. I simply wanted to give you a quick heads up!

  Other than that, great site!

 15. I all the time used to study post in news papers but now as I am a
  user of web thus from now I am using net for content, thanks to web.

 16. Hey! I know this is somewhat off-topic however I had to ask.

  Does operating a well-established website like yours take a
  lot of work? I’m brand new to writing a blog but I do write in my diary every day.
  I’d like to start a blog so I can share my own experience
  and views online. Please let me know if you have any kind of recommendations
  or tips for brand new aspiring blog owners.

  Appreciate it!

 17. My brother suggested I would possibly like this website.
  He was totally right. This publish actually made my day.

  You can not imagine simply how a lot time I had spent for this information! Thanks!

 18. Heya i am for the first time here. I came across this board
  and I find It truly helpful & it helped me out much.
  I am hoping to give one thing again and help others like you helped me.

 19. Greetings, I believe your site could possibly be having
  web browser compatibility problems. Whenever I take a look
  at your blog in Safari, it looks fine however, when opening
  in I.E., it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up!
  Other than that, excellent site!

 20. Hi there it’s me, I am also visiting this web page on a regular
  basis, this web page is actually nice and the users are truly sharing good thoughts.

 21. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or
  copyright violation? My blog has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it seems a
  lot of it is popping it up all over the web without my agreement.
  Do you know any ways to help reduce content from being ripped off?
  I’d really appreciate it.

 22. An outstanding share! I have just forwarded this onto a
  friend who was doing a little research on this.
  And he actually bought me dinner due to the fact that I found it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanks for spending some time to talk about this
  issue here on your web site.

 23. Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave
  it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed.

  There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back!
  LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 24. Hi I am so excited I found your blog, I really found you by error,
  while I was researching on Aol for something else, Regardless I am here now and would just like
  to say kudos for a tremendous post and a all round enjoyable blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have book-marked it and
  also added your RSS feeds, so when I have time I will
  be back to read more, Please do keep up the superb work.

 25. Great post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Very useful information specifically the last part 🙂 I care for such info a
  lot. I was looking for this certain information for a long time.
  Thank you and best of luck.

 26. Great beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your site, how could i subscribe for
  a weblog website? The account aided me a acceptable deal.
  I have been tiny bit acquainted of this your broadcast provided shiny clear concept

 27. What i do not realize is actually how you’re not really a lot more well-liked than you may be right now.
  You are so intelligent. You realize therefore significantly on the subject of this
  subject, produced me individually imagine it from so
  many varied angles. Its like women and men aren’t fascinated
  except it is something to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs
  excellent. All the time maintain it up!

 28. Hey there would you mind letting me know which hosting company you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must
  say this blog loads a lot quicker then most. Can you
  recommend a good internet hosting provider at a fair price?
  Kudos, I appreciate it!

 29. I needed to thank you for this wonderful read!! I definitely enjoyed every little bit of
  it. I have you book-marked to look at new stuff you post…

 30. Howdy very cool website!! Man .. Beautiful .. Superb ..
  I will bookmark your website and take the feeds also? I’m satisfied to
  search out numerous useful info right here in the submit, we
  need develop extra strategies in this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 31. Howdy! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying
  to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m
  not seeing very good results. If you know of any please share.
  Many thanks!

 32. What’s Taking place i am new to this, I stumbled
  upon this I’ve discovered It absolutely helpful
  and it has helped me out loads. I’m hoping to give a contribution & assist different customers like its helped me.

  Great job.

 33. Hello! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my previous room
  mate! He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him.

  Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

 34. Tremendous things here. I’m very satisfied to peer your post.
  Thank you so much and I’m having a look forward to touch you.
  Will you kindly drop me a e-mail?

 35. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
  You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to
  your blog when you could be giving us something enlightening
  to read?

 36. I read this piece of writing completely concerning the difference of newest and earlier technologies, it’s amazing article.

 37. Hi! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
  My weblog looks weird when browsing from my iphone.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this problem.
  If you have any recommendations, please share.
  Thanks!

 38. I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today.

 39. Hi there! This post could not be written any better!
  Going through this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I most certainly will
  forward this article to him. Fairly certain he’s going to
  have a great read. Thank you for sharing!

 40. Wonderful beat ! I would like to apprentice while
  you amend your website, how could i subscribe for a blog
  site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided
  bright clear concept

 41. I will immediately seize your rss as I can not find
  your email subscription hyperlink or e-newsletter service.

  Do you’ve any? Please allow me know so that I could subscribe.
  Thanks.

 42. Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an email.

  I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.

 43. Hi, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my
  site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 44. Please let me know if you’re looking for
  a article writer for your weblog. You have some really great posts and I feel I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some
  articles for your blog in exchange for a link back
  to mine. Please send me an e-mail if interested. Cheers!

 45. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your site?

  My website is in the very same niche as yours and
  my users would genuinely benefit from a lot of the information you present here.

  Please let me know if this alright with you.

  Cheers!

 46. I’m really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any browser
  compatibility problems? A small number of my blog readers have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome.

  Do you have any tips to help fix this issue?

 47. For most recent information you have to visit the web
  and on the web I found this web site as a best web page for hottest updates.

 48. Thank you for some other informative web site. The place
  else may just I am getting that type of information written in such a
  perfect way? I’ve a undertaking that I am simply now running on, and
  I have been at the glance out for such information.

 49. Outstanding post however , I was wanting to know
  if you could write a litte more on this topic? I’d be very
  thankful if you could elaborate a little bit more. Cheers!

 50. Every weekend i used to visit this site, for the
  reason that i want enjoyment, for the reason that this this website conations in fact nice funny information too.

 51. Definitely believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get irked while people
  think about worries that they plainly do
  not know about. You managed to hit the nail upon the
  top and also defined out the whole thing without having
  side effect , people could take a signal. Will likely be
  back to get more. Thanks

 52. A fascinating discussion is worth comment. There’s no doubt that that
  you should publish more about this subject, it
  may not be a taboo subject but typically people do not discuss
  these subjects. To the next! Kind regards!!

 53. Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thanks

 54. Terrific work! This is the type of info that should be shared across the internet.
  Shame on Google for not positioning this post upper!
  Come on over and consult with my website . Thank you =)

 55. Does your website have a contact page? I’m having problems locating
  it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time.

 56. I was recommended this web site by my cousin. I’m not sure
  whether this post is written by him as nobody else know such
  detailed about my problem. You are incredible! Thanks!

 57. Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you
  are just extremely excellent. I actually like what you have
  acquired here, certainly like what you’re saying and the way
  in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to
  keep it smart. I can’t wait to read far more from you.
  This is actually a terrific web site.

 58. Hello, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the
  favor”.I’m attempting to find things to improve my site!I suppose its
  ok to use some of your ideas!!

 59. With havin so much content and articles do you
  ever run into any problems of plagorism or copyright infringement?

  My site has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but
  it seems a lot of it is popping it up all over the web without my permission.
  Do you know any ways to help reduce content from being ripped off?

  I’d definitely appreciate it.

 60. Hi! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward
  to all your posts! Keep up the fantastic work!

 61. I have been browsing online more than 2 hours today, yet
  I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. Personally, if all website
  owners and bloggers made good content as you
  did, the net will be a lot more useful than ever before.

 62. I’m extremely pleased to find this great site. I need to to thank you for ones time for this particularly wonderful read!!
  I definitely really liked every little bit of it and i also have you saved as a favorite to look at new things
  on your web site.

 63. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a
  colleague who has been conducting a little research on this.
  And he in fact ordered me dinner because I stumbled upon it for him…
  lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!!

  But yeah, thanx for spending the time to discuss this topic
  here on your web page.

 64. Howdy! I could have sworn I’ve visited your blog before but after looking at some of the posts I realized it’s new to me.
  Regardless, I’m definitely pleased I found it and I’ll be book-marking
  it and checking back often!

 65. First off I want to say terrific blog! I had a quick question in which I’d like to ask if
  you don’t mind. I was interested to find out how you center yourself
  and clear your head before writing. I have had a tough time clearing
  my mind in getting my ideas out there. I truly do enjoy writing however it just seems like
  the first 10 to 15 minutes are generally wasted simply
  just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
  Many thanks!

 66. I know this if off topic but I’m looking into starting my
  own weblog and was wondering what all is needed to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet smart so I’m not 100%
  sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Kudos

 67. This design is steller! You most certainly know how
  to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved
  to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you
  presented it. Too cool!

 68. Wonderful work! That is the type of info that are supposed to be shared across the web.
  Shame on the seek engines for now not positioning this put up upper!
  Come on over and visit my website . Thanks =)

 69. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.

  I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 70. Nice post. I was checking constantly this blog and I’m
  impressed! Very useful information particularly the last part :
  ) I care for such info a lot. I was seeking this particular
  information for a very long time. Thank you and best of luck.

 71. Hi there, I discovered your blog by way of Google at the
  same time as searching for a similar subject, your web site came up,
  it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply was alert to your weblog via Google, and found
  that it is truly informative. I’m gonna be careful
  for brussels. I’ll be grateful should you continue this in future.
  Lots of other people will be benefited out of your writing.
  Cheers!

 72. Woah! I’m really digging the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard
  to get that “perfect balance” between usability and appearance.
  I must say that you’ve done a fantastic job with this.
  In addition, the blog loads very quick for me on Opera. Outstanding Blog!

 73. Wonderful beat ! I would like to apprentice even as you amend your
  website, how can i subscribe for a weblog website?
  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided brilliant clear idea

 74. Hello there, I discovered your web site by means of Google whilst searching for a related subject,
  your web site came up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, simply was alert to your weblog through Google, and found
  that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels.

  I will be grateful for those who proceed this in future.

  Many other people shall be benefited out of your writing.
  Cheers!

 75. Wow that was unusual. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment
  didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again.
  Anyway, just wanted to say great blog!

 76. Hi there! I understand this is sort of off-topic but I had to ask.
  Does building a well-established website such as yours take a lot of
  work? I am completely new to running a blog but I
  do write in my journal every day. I’d like to start a blog so I can share my personal experience and feelings online.
  Please let me know if you have any kind of recommendations or
  tips for new aspiring blog owners. Thankyou!

 77. I am really inspired with your writing talents and also with the layout to your weblog.

  Is this a paid topic or did you modify it your self?
  Either way stay up the excellent quality writing, it is rare to peer a nice blog like
  this one nowadays..

 78. Good day! I could have sworn I’ve visited this web site before but after looking at some of the posts I realized it’s new to
  me. Regardless, I’m definitely delighted I came across it
  and I’ll be bookmarking it and checking back often!

 79. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could
  add to my blog that automatically tweet my newest twitter
  updates. I’ve been looking for a plug-in like this
  for quite some time and was hoping maybe you would have
  some experience with something like this. Please let me know if you run into anything.

  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new
  updates.

 80. Appreciating the time and energy you put into your site and detailed
  information you present. It’s awesome to come across a
  blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material.
  Excellent read! I’ve saved your site and I’m including
  your RSS feeds to my Google account.

 81. Hello! I realize this is kind of off-topic however I had to ask.
  Does running a well-established blog like yours require a lot of
  work? I’m brand new to operating a blog but I do write in my
  journal on a daily basis. I’d like to start a blog so I
  can share my personal experience and feelings online. Please let me know if you
  have any recommendations or tips for new aspiring blog owners.

  Thankyou!

 82. Hello there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.
  I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.

 83. Thanks for one’s marvelous posting! I truly enjoyed
  reading it, you will be a great author. I will be sure to bookmark your blog and may come back at some point.
  I want to encourage that you continue your great work, have a nice
  holiday weekend!

 84. Definitely imagine that that you stated. Your favourite justification seemed to
  be on the internet the easiest factor to understand of. I say to you,
  I definitely get irked whilst other folks consider worries that they plainly do not recognise
  about. You controlled to hit the nail upon the highest and outlined out the whole thing without having side effect , other folks could take a signal.
  Will likely be back to get more. Thank you

 85. Right here is the right blog for anybody who hopes to understand this topic.
  You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that
  I really would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic that’s been discussed for decades.
  Excellent stuff, just wonderful!

 86. hello there and thank you for your information – I have certainly picked up something new from
  right here. I did however expertise a few technical points
  using this website, as I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will often affect your
  placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing
  with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more
  of your respective exciting content. Make sure you update this again very soon.

 87. Can I just say what a comfort to discover somebody who actually understands what
  they are discussing on the web. You certainly know how to bring a problem to light and make it important.
  More and more people should check this out and understand this side of your story.

  I was surprised you’re not more popular since you most certainly have the gift.

 88. Hello! I’ve been reading your web site for a long time now and finally got the courage
  to go ahead and give you a shout out from Porter Tx!
  Just wanted to mention keep up the good work!

 89. Greetings from Ohio! I’m bored to death at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch
  break. I love the information you provide here and can’t wait to take
  a look when I get home. I’m amazed at how fast your
  blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..

  Anyhow, superb site!

 90. Excellent items from you, man. I have remember your stuff
  previous to and you’re simply extremely magnificent. I actually like what you’ve bought
  right here, really like what you are saying and the way during which you assert it.
  You make it enjoyable and you continue to care for to stay
  it sensible. I can’t wait to learn far more from you.

  That is actually a terrific site.

 91. Hello, There’s no doubt that your website
  could be having web browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it has some overlapping issues.
  I simply wanted to give you a quick heads up! Aside from that, wonderful blog!

 92. Hey there! Quick question that’s entirely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird
  when viewing from my iphone. I’m trying to find a template or plugin that
  might be able to correct this problem. If you have any suggestions, please
  share. Appreciate it!

 93. Someone essentially lend a hand to make significantly articles I might state.

  That is the first time I frequented your web page and thus far?
  I amazed with the research you made to make this actual publish incredible.
  Wonderful process!

 94. Hi there! I realize this is kind of off-topic but I had
  to ask. Does building a well-established blog such as yours require a large amount
  of work? I’m completely new to operating a blog however I do write
  in my diary daily. I’d like to start a blog so I will be able to share my personal
  experience and views online. Please let me know
  if you have any kind of ideas or tips for new aspiring blog owners.
  Appreciate it!

 95. Howdy! I know this is kinda off topic but I was wondering which
  blog platform are you using for this website?
  I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had issues with
  hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 96. Excellent site you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards that
  cover the same topics discussed here? I’d really like to be a part of online community where I can get
  comments from other knowledgeable people that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know.
  Thanks a lot!

 97. Please let me know if you’re looking for a article writer for your weblog.

  You have some really great articles and I believe I
  would be a good asset. If you ever want to take some
  of the load off, I’d love to write some
  articles for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an e-mail if interested. Thank you!

 98. Heya i’m for the primary time here. I found this board and I to find It truly helpful
  & it helped me out much. I’m hoping to give one thing back and help others such as you helped me.

 99. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get
  setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a
  pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% sure.
  Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Appreciate it

 100. I just couldn’t go away your web site prior to suggesting that
  I actually enjoyed the usual info an individual supply in your guests?

  Is gonna be back continuously in order to check up on new posts

 101. Simply desire to say your article is as astounding.
  The clearness in your post is simply great and i can assume you’re an expert
  on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS
  feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and
  please carry on the gratifying work.

 102. Excellent article. Keep writing such kind of info
  on your blog. Im really impressed by it.
  Hello there, You’ve performed an incredible job.
  I will definitely digg it and personally suggest to my friends.
  I’m confident they will be benefited from this site.

 103. Hi I am so happy I found your weblog, I really found you by mistake, while I was looking on Askjeeve for something else, Nonetheless I am here now
  and would just like to say thank you for a remarkable post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment but I have book-marked it and also added
  your RSS feeds, so when I have time I will be back to read
  a great deal more, Please do keep up the excellent b.

 104. I’m really enjoying the theme/design of your blog. Do you ever
  run into any web browser compatibility problems?

  A few of my blog readers have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks
  great in Firefox. Do you have any suggestions to help fix this issue?

 105. Howdy! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or
  vice-versa? My site addresses a lot of the same topics as yours and
  I think we could greatly benefit from each other.

  If you happen to be interested feel free to shoot me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Terrific
  blog by the way!

 106. great post, very informative. I wonder why the
  other experts of this sector don’t understand this.
  You should proceed your writing. I’m sure, you’ve a huge readers’
  base already!

 107. Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks,
  However I am having troubles with your RSS. I don’t understand the reason why I cannot subscribe to it.
  Is there anybody else having similar RSS issues?

  Anyone who knows the answer will you kindly respond?

  Thanks!!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.